Skip to main content

Temperaturtabell

Temperaturen gör skillnad

Vilken härdare och vilken förtunning skall användas 2K PU täcklack och i klarlack? Temperaturtabellen ger en snabb och enkel översikt över vilka produkter som kan användas vid specifika temperaturer.

Material kombinationen (härdare och förtunning) bör ändras beroende på temperaturen och objektstorleken. Nedan rekommenderad tabell för härdare och förtunning för olika temperaturer är för all omlackering. För dellackering välj angiven materialkombination för nästa lägre temperaturskala. Beakta gällande teknisk information!

Temparaturtabelle

Events