Skip to main content

Repor på grund av tvättborstar

Definition

Strimformade, ofta parallella fina repor som syns särskilt tydligt vid mörka kulörer. Ytorna förlorar glans och ser matta ut.

Orsaker

  1. För grova och/eller smutsiga handtvättborstar eller borstar i tvätthallen.
  2. Otillräcklig förtvätt, för lite mängd tvättvatten.
  3. För tidig belastning av färska reparationslackeringar i tvätthallen. För kort torkningstid och/eller för tjocka skikttjocklekar i hela lacken samt oprecis dosering av härdare ökar ytans känslighet.

 

Waschbuersten
100fache Vergrößerung

Undvikande

  1. Använd lämpliga och rena borstar.
  2. Noggrann förtvätt med tillräcklig vattenmängd.
  3. Undvik för tidig belastning i tvätthallen (se kapitel "Skötselanvisningar"). Iaktta föreskrivna skikttjocklekar, torkningstider och dosering av härdare.

Reparation

Polera med Glasurit 562-1602 Finpolerpasta och efterpolera med en vanlig högglanspolish. Orsaker som beror på tvättanläggningar kan inte undvikas på förhand. Olika bilmodeller är lackerade med en reptålig klarlack på fabriken. Det rekommenderas att reparera sådana bilar med Glasurit 923-447 HS Klarlack reptålig VOC. Glasurit 923-447 VOC kan även användas på andra fordonstyper.

Events