Skip to main content

Råd om lackskador

Tekniska termer, tips och tricks

Oavsett om du malar defekter eller yttre påverkan: Färgskador kan uppstå av många anledningar. I Glasurithandboken har vi satt ihop de vanligaste färgskadorna - med definitioner och orsaker samt tips för undvikande och reparation. Expertkunskaper för experter.​