Skip to main content

Nedsjunkning

Definition

Restlösningsmedel avdunstar för sakta från en färsklackerad yta. På så vis uppstår ett stort område med nedsjunken lackyta. Kan leda till glansreduktion (flor); lokalt begränsat även som markering i övergångszonen (se kapitel "Markering i övergångszonen").

Orsaker

  1. För kort torkningstid och/eller fyllmedlet eller hela lackytan har för tjocka skikttjocklekar.
  2. För tunn eller bristande isolering på spackelställen.
  3. Lösningsmedelkänsligt underlag sväller.
  4. Felaktig dosering av härdare vid spackel och fyllmedel.
  5. Felaktig påläggning vid TPA-lack.
Beifallen
Beigefallene Spachtelfläche, Abb. 1:1
Beigefallen
Beigefallene Fläche, Abbildung 1:1

Undvikande

  1. Iaktta föreskrivna skikttjocklekar och torkningstider. Torkningen med infraröda apparater förebygger nedsjunkningar eftersom de undre skikten värms upp först.
  2. Lägg på tillräckligt tjockt isoleringsskikt (ca 50 µm).
  3. Gör en lösningsmedeltest med akryl- resp. nitroförtunning före lackeringen. Slipa ut övergångszoner och ytor fint (spackelområde P80/150, fyllmedelområde P240 – se teknisk information). Spackla ej över gammalt lack som kan svälla (lämna en metalliskt blank övergång). Spruta fyllmedel i tunna lager och håll längre mellanluftningstider (isolera). Använd material som upplöses dåligt (t ex vattenfyllmedel).
  4. Iaktta föreskrivet blandningsförhållande.

 

Reparation

Drabbade ställen skall planslipas. Lägg på nytt lämpligt underlags- och/eller täcklacksmaterial.

Events