Skip to main content

Profit Manager

Förstklassig verkstadsledning

Från en enkel kulörsökning till komplett ledning -  Profit Manager-programmet har hjälpt verkstäder att optimera sina arbetsflöden sedan 2003. Beprövade funktioner som underlättar hantering av kulörer och material, och ger en exakt kostnadsberäkning.

Autolack-Farben: Profit Manager Pro | Glasurit

Professionella verktyg för datorbaserad verkstadsledning:

Mer än 8 000 verkstäder i 30 olika länder styr och förvaltar sin kompletta lackeringsprocess med hjälp av Glasurit Profit Manager. Oavsett om du föredra den avskalade versionen Glasurit Profit Manager Starter, standardversionen eller komplettlösningen Glasurit Profit Manager Pro: din Glasurit expert tillhandahåller rätt version för verkstäder av alla storlekar.

Glasurit Profit Manager Starter: Basprogram för mindre verkstäder
Glasurit Profit Manager: Klarar alla behoven hos små och medelstora verkstäder
Glasurit Profit Manager ProKomplett verktyg för professionell verkstadsledning

Hitta rät kulör – snabbt och pålitligt

Basprogrammet Glasurit Profit Manager Starter är särskilt avsett för små lackeringsverkstäder som vill börja använda det datorstödda verktyget. När tillverkare, modell, tillverkningsår och huvudkulör matats in visar programmet på några få sekunder vilken kulör som kommer i fråga, av vilka baskulörer den ska blandas samman och hur mycket lack som behövs för en viss reparation.

Vid sidan av recepten från samtliga biltillverkare och fördefinierade lacksystem tillhandahåller Glasurit Profit Manager Starter även teknisk information och informationsblad till dig. Och med hjälp av individuellt tryckta etiketter behåller du enkelt överblicken i din verkstad.

GLASURIT PROFIT MANAGER Professionell kulörhantering för användning med standardvåg.

Profit Manager är inriktat på kraven som små och medelstora verkstäder har för att koppla ihop ett datorstött kulörhanteringssystem med vågen som redan används. Profit Manager kan även användas med standardvågar för att kontrollera vägningen av olika lackkulörer.

Förutom dessa funktioner erbjuder Profit Manager också:

 

 • gränssnitt till alla normala receptvågar 

 •  skapa och spara egna kulörer

 •  onlineuppdatering 

 •  standardiserade och användardefinierade rapporter 

 •  individuell prissättning 

 •  programvarusupport och hotline

 • Spektrofotometri med mit Glasurit RATIO Scan II*

Du kan snabbt och lätt uppgradera Profit Manager Pro när du vill – och samtidigt behålla det välbekanta gränssnittet.

* Aktiveringsnyckeln för Glasurit RATIO Scan II kan köpas via Glasurit eShop.

GLASURIT PROFIT MANAGER PRO – Komplett komfort för verkstadsledning

Från kulörval via materialförbrukning och orderhantering till kostnadsstyrning: Glasurit Profit Manager Pro kompletterar fördelarna med sina lillebröder till ett omfattande managementinstrument för professionell företagsledning.

Följande funktioner gör att du alltid har kontroll över alla viktiga delar av din verkstad:

 • kulörval

 • materialförvaltning

 • orderhantering

 • rapporteringssystem

 • användarhantering

 • pekskärmsfunktionalitet

 • Kulörmätning med RATIO SCAN II:

Det kan knappast bli mer detaljerat än med Glasurit Profit Manager Pro: arbetsprocesser och materialförbrukning kan spåras och gör att du sparar tid och pengar. Naturligtvis hjälper vi gärna med att välja ut de passande systemkomponenterna, vid installationen i din verkstad samt vid personalens utbildning.

* Aktiveringsnyckeln för Glasurit RATIO Scan II kan köpas via Glasurit eShop.

Events