Skip to main content

Kulör

Vår färgkompetens

Letar du efter den perfekta lackkulören? Du hittar den direkt tack vare Glasurits unika kulörkompetens. Oavsett om det gäller billacker, lackering av kommersiella fordon eller klassiska billacker gör våra traditionella och digitala lösningar gör att verkstäder snabbt och enkelt hittar rätt kulör

Autolack-Farben: Mischen | Glasurit

Vi har utvecklat en rad kordinerade verktyg för att det ska gå snabbare att hitta rätt kulör – från traditionella kulörverktyg till digitala lösningar för verkstäder. Oavsett vad du väljer ger våra verktyg dig den perfekta reparationslackeringen – enkelt, snabbt och pålitligt.

Digital kulöridentifiering

Glasurit Profit Manager: Kulörhanteringssystem
Profit Manager är basen och har funktioner som databassökning och sökning i kulördatabasen Glasurit Color Online, integrering av traditionella kulör verktyg och användning av Glasurit RATIO Scan spektrofotometer.

Kulörmätningmed Glasurit RATIO Scan
Det stora utbudet av kulörer gör det svårt att hitta rätt kulör. Det tar ofta dyr arbetstid. Glasurits RATIO Scan II är lösningen. Den bärbara spektrofotometern mäter kulören exakt och ger dig önskad blandning, snabbt och enkelt. NYHET: Glasurits nya Glasurit RATIO Scan 12/6 spektrofotometer är en uppdatering av Glasurit RATIO Scan II – och innebär att du hittar rätt kulör ännu snabbare.

Hitta en kulörkodmed Glasurit Color Online
Under 130 års företagshistoria och tack vare utmärkta samarbeten med fordonstillverkare har vi skapat världens största kulördatabas - från ursprungskulörer från bilens barndom till aktuella OEM-kulörer inklusive oräkneliga variationer och kundspecifika blandningsformler. Du har tillgång till hela vår globala databas för blandformler. Den uppdateras dagligen för alla passagerarbilar och kommersiella fordon från alla fordonstillverkare. (se även OEM-godkännanden).

Autolack-Farben: Profit Manager Pro | Glasurit
Farbtonmessung am Fahrzeug: Farbtonmessgerät RATIO SCAN | Glasurit

Traditionell kulöridentifiering

Kulörvalmed Glasurit Color Profi System
Glasurit Color Profi System (CPS) är ett sofistikerat kulörsystem med kulörprov som är lackerade med originallack. Kulörerna är sorterade efter kulörgrupper: framsidan av provet visar respektive kulör och baksidan har streckkoden och kulörkoden som sprutlackeraren kan använda för att hitta motsvarande blandformel för kulören i datorn.

LastbilskulörerGlasurit Color Truck Guide
Glasurit Color Truck Guide är den effektiva lösningen för kommersiella fordon. Det här en samling kulörer från alla tillverkare av kommersiella fordon och visas på en kulörkarta.

Kulörposterpraktisk översikt för alla baskulörer
Piktogram till varje baskulör ger information om kulörgrupp, kulörriktning, planvy, sidovy samt renhet och mättnad. Den separata Multi-Effekt-postern med de stora kulörproven underlättar den visuella bedömningen av baskulörerna.

Gråskalekonceptmatcha enkelt grundfyller till baslackering
Med Glasurit kan lackeringsverkstäder matcha grundfyller med baslackering på bästa möjliga sätt – och spara upp till 40 procent baslack med den matchande grå nyansen.

Autolack-Farben: Farbtonabgleich | Glasurit

Klassiska bilkulörer

Klassiska bilkulörerkulörexpertis för klassiska bilar
Med vår service Glasurit Classic Car Colors ger vi dig professionellt stöd när det gäller lacken eller lackeringen av din klassiker – från kulörsökning i världens största kulörarkiv till ett nätverk av specialiserade verkstäder.

Young- & Oldtimer lackieren - Karosserie 2 | Glasurit

Kontinuerlig utveckling av kulörer

Med oss kan du vara säker på att alltid hitta rätt kulör. BASF Color Design Studios i Europa, Nordamerika och Asien är uppdaterade med kulörtrender och utvecklar nya trendkulörer för biltillverkare över hela världen. Som en del av BASF-varumärket ligger vi i framkanten av utveckling av nya kulörer och specialeffektskulörer. När de första fordonen lämnar fabriken med en ny kulör har vi redan hittat en passande reparationslack för dig.