Skip to main content

Identifiering av lackskador

ALL INFORMATION OM GENOMSLIPNINGSMETODEN

GENOMSLIPNINGSMETODEN

Genomslipningsmetoden är ett enkelt hjälpmedel för att mer precis kunna bestämma en lackskada och de reparationsåtgärder som skall vidtas. I genomslipningens område syns de olika lackskikten i lackeringen. Metoden gör det möjligt att dra slutsatser om de material som använts, påläggningens ordningsföljd, skikttjocklekar på de olika produkterna kan fastställas på ett ungefär och lackeringsfel kan fastställas. I skadans område slipas lacken ner till plåten.

Detta kan göras med P 240 slippapper. Därefter bör ett så fint slippapper som möjligt användas (t ex P 600 våt). För att kunna bedömma övergångarna på de olika lackskikten och en mellanslipning, kan genomslipningen poleras.

Durchschliffmethode
Durchschliffmethode

Vilken lakskader kan denna metod användas för?

Med hjälp av denna metod kan bla. följande lackskador undersökas:

  • Bubbelbildning (se även kapitel "Bubbelbildning”). Bubblor markerar sig som punkter i en annan färg i det efterföljande skiktet, eftersom täcklacken i detta område har höjts.
  • Sprickbildning (se även kapitel "Sprickbildning”). Hur djup en spricka är i lacken kan ses i genomslipningsområdet. Extra hjälpmedel är kontrastering med slipkontrollfärg eller tusch före genomslipningen (låt materialet droppa ner på sprickan och torka).
  • Kokning (se även kapitel "Kokning”). Dessa skador förväxlas ofta med orena partiklar och kan inte alltid identifieras entydigt. De känns igen på hålrummen i det drabbade skiktet.
  • Kratrar (se även kapitel "Kratrar”). Kratrar är platta fördjupningar i lackeringen som uppstår i den gamla lackeringen eller på ytan på den nya lackeringen eller framställer vätningsstörningar för underlaget.
  • Nålstick (se även kapitel "Nålstick”). Nålstick har sitt upphov i störningar som kokning eller porer i underlaget.
  • Slipfårmarkeringar/nedsjunkningar: Slipfåror uppstår som färgade fyllda linjer i det slipade skiktet. Slipmönstret gör det möjligt att dra slutsatser om slipningsmetoden (handslipning, excenter).
  • Antal lackskikt vid gamla lackeringar: Precis som vid årsringar på träd kan den gamla lackeringens skikt ses vid genomslipning. På så vis kan t ex bestämmas hur ofta en bil redan har reparerats och om det finns risk för en överbeläggning vid en ytterligare lackering.