Skip to main content

Vidhäftningsförlust

Definition

Vidhäftningsförlusten kan förekomma i två olika typer. Man skiljer då mellan vidhäftningsstörningen för underlaget (hela lackytan) och den bristande vidhäftningen mellan olika skikt.

HAFTUNGSVERLUST

Orsaker

  1. Vidhäftningsförlust kan uppstå på grund av:
  2. Vidhäftningsfientliga ämnen som har stannat kvar på underlaget som skall lackeras (t ex silikon, olja, fett, vax, lackkonserveringsrester, rost, sliprester osv.);
  3. Felaktig grundning;
  4. Otillräcklig resp. bristande slipning av underlaget;
  5. För torrt resp. för tunnt pålagt underlagsmaterial resp. grundlack;
  6. Torkningskraven har inte följts.
Haftungsverlust
10fache Vergrößerung
Haftungsverlust
Rückseite einer abgeplatzten Lackierung mit anhaftenden Oxydrückständen von einer fein geschliffenen Aluminium-Oberfläche, 50fache Vergrößerung.
Haftungsverlust
Rückseite einer abgeplatzten Lackierung mit Metall- und Rostrückständen von einer grob angeschliffenen Karosserieoberfläche, 50fache Vergrößerung

Undvikande

För att motverka vidhäftningsförlusten skall lämpliga grundningar för de olika underlagen användas (t ex för aluminium och plast). Bearbeta underlagsmaterialet på föreskrivet sätt (se tekniska informationsblad). Lägg inte på för tjockt skikt. Rengör underlaget noga.

Reparation

Avlägsna skikt med bristande vidhäftning. Slipa och rengör underlaget noga. Lägg på nytt lämpligt underlags- och/eller täcklacksmaterial.