Skip to main content

Fläckbildning genom yttre påverkan

Definition

Ytan etsas eller missfärgas på grund av olika orsaker och det uppstår som fläckar i olika form, färg och storlek.

Orsaker

  1. Identifiering av tjära: Smutsiga, brunsvarta fläckar.
  2. Industriavgaser, t ex SO2: Stora eller fläckiga mattningar (se kapitel "Glansförlust/mattning”).
  3. Surt regn - identifiering: Det finns hittills inga skador på grund av surt regn.
  4. Syra (batteri), bromsvätska - identifiering: Oftast förstörs hela lacken ner till plåten.
  5. Kåda - identifiering: Tråd- och droppformade, delvis färglösa, delvis brun-gula markeringar (svällningar).
  6. Insekter - identifiering: Markering av insektkroppar i lackytan.
  7. Insektavsöndring - identifiering: t ex biavföring: avlånga gulbruna fläckar, bladlusexkrementer: runda ringformiga betningar.
  8. Fågelavföring - identifiering: Hur det yttrar sig kan vara olika beroende på fågelart, väderleksförhållanden och reaktionstid.

 

Fleckenbildung
Verätzung durch Batteriesäure, 5fache Vergrößerung
Fleckenbildung
Verfärbung durch Teer, 2fache Vergrößerung
Fleckenbildung
Markierung einer Fliege, 25fache Vergrößerung
Fleckenbildung
Verätzung durch Batteriesäure, 20fache Vergrößerung
Fleckenbildung
Anätzung durch Vogelkot, 2fache Vergrößerung
Fleckenbildung
Anätzung durch Blattlausexkrement, 100fache Vergrößerung

Undvikande

Ta alltid omedelbart bort främmande ämnen från lacken. Tvätta av tjära och kåda med Glasurit Vax- och silikonborttagning 541-5. Ta bort övriga nämnda ämnen med vatten. Underhåll lacken regelbundet (tvätta, polera konservera, se kapitel "Skötselanvisningar”).

Reparation

Beror på skadan. På skador i täcklacken skall du först och främst försöka att polera med Glasurit Polérpasta, fin 562-1602 och efterpolera med en vanlig högglanspolish. Som nästa steg, slipa med P1200, polera med Glasurit Polérpasta, fin 562-1602 och efterpolera med en vanlig högglanspolish. Slipa ner större störningar till de sunda skikten och lackera på nytt.