Skip to main content

FLYGANDE GNISTOR OCH INDUSTRIDAMM (FLOGROST)

Definition

Punktformiga korrosionsfenomen på lackytan.

FUNKENFLUG UND INDUSTRIESTAUB

Orsaker

Industridamm: Gnistor från kaminer i gjuterier och järnbearbetande verkstäder. Nötning från skenor och stenskärvor från vägar. Järnpartiklar som i huvudsak förekommer på plana ytor och oxiderar vid hög luftfuktighet, varefter de fräter in i lackytan.

Flygande gnistor: Aska från luftledningar från spår- och järnvägar. Flygande gnistor från flexning, svetsning eller slipning. Det vill säga att delvis glödande järndelar bränns in i lackytan.

FUNKENFLUG UND INDUSTRIESTAUB
10fache Vergrößerung

Undvikande

Avlägsna metallpartikeln omedelbart och underhåll lacken regelbundet (konservering). Vid flexnings- och svetsningsarbeten skall omkringstående fordon resp intilliggande fordonsdelar skyddas.

Reparation

Använd vanlig metalldamm-borttagning och efterpolera ev. med Glasurit Polérpasta, fin 562-1602. Om metallpartiklarna ligger djupare, slipa störningarna med P1200 och polera därefter med Glasurit Polérpasta, fin 562-1602 och efterpolera med en vanlig högglanspolish.

Events