Skip to main content

Blegning

Definition

Friläggande av pigmenten genom förminskat bindemedelsskydd på lackytan.

Orsaker

  1. Felaktig härdardosering
  2. För tjocka skikt
  3. Påverkan genom väderleken. (aggressive belastning genom svavel- eller kväveoxid i förbindelse med fukt ock stark UV-strålning).
  4. Undermålig lackvård

Undvikande

  1. Korrekt dosering med härdare
  2. Beaktande av föreskrivna skikttjocklekar. Vid svagt täckande kulörer (röda/gula) skall Toningsfyllar 285-95 användas som färgtonsgivande skikt (välj gärna samma nyans som blifabriken gjort)
  3. Regelbunden lackskötsel (V.g. se under kapitlet “Lackvård”)

Reparation

Först och främst ett försök till polering med Glasurit Finpolerpast 562-1602, samt efterpolering med Glasurit Högglanspolish 560-1506. I fall att förkritningen inte kan repareras, måsta skadade skikt slipas och lackeras på nytt.