Skip to main content

Metamer

Definition

Metamer heter den effekt där färgnyansen hos två lacker till exempel ser likadana ut i dagsljus, men i konstig belysning, som garage- eller gatubelysning syns emellertid skillnader i färgnyansen.

Orsaker

Bortsett från de särskilda egenskaperna hos människan när det gäller att observera färger finns det olika orsaker till att metamer uppstår:

  1. Pigment- och/eller grundfärgsammansättningen i reparationslacken överensstämmer inte med originallackens pigmentsammansättning.
  2. Genom blandning av en okänd färgnyans (ingen blandningsformel tillgänglig) utan kontroll av färgnyansen vid olika typer ljus.
  3. Genom toning av en känd färgnyans utan att iaktta uppgifterna i tontabellen, dvs. grundfärger som inte var en del av blandningsformeln har använts för toningen.

 

Undvikande

Vid okända toner kan metamer endast undvikas genom att utarbeta färgnyansen på färgmetrisk väg. Vid kända färgnyanser (blandningsformel föreligger) skall färgnyansen kontrolleras vid olika typer ljus. Det skall tonas med grundfärger som är en del av blandningsformeln, och/eller enligt uppgifterna i tontabellen.

Reparation

Obetydliga metamer kan åtgärdas genom att lackera om stora ytor. Vid kraftiga metamer skall färgnyansen blandas på nytt eller utarbetas färgmetriskt igen.