Skip to main content

LÖSNINGSMEDELTEST

Information och tips för att utföra lösningsmedeltest

Innan reparationslackeringen påbörjas rekommenderar vi en lösningsmedeltest på genomslipningsstället. Med denna metod kan ev. existerande lösningsmedelkänsliga skikt identifieras.

Lösningsmedelkänsliga skikt kan vara:

 • TPA-lackeringar
 • Nitrolack
 • Ej härdade syntetiska lacker
 • Fabrikslackeringar som kan svälla

Utförande:

Gnid ett efter slipningsarbeten existerande genomslipningsställe med en trasa som är indränkt i Glasurit Einstellzusatz 352-50 eller -91.

Om en av de frilagda lackskikten sväller, upplöses eller fastnar, föreligger ett lösningsmedelkänsligt skikt.

Tips och tricks

Vid reparationen av sådana skikt skall följande iakttas:

 • Slipa finare och på större ytor.
 • Spackla ej över övergångszoner med polyesterspackel (lämna en metallisk blank övergång).
 • Bearbeta fyllmedel och täcklacker i tunna sprutningar med längre mellanluftningstider - Använd inget vått-i-vått-fyllmedel
 • Använd IR-torkning (ej vid TPA-lackeringar!).
 • Använd lämplig lackeringsmetod
 • Om det finns mycket känsliga lager med tjockt lackskikt, ska dessa tagas bort till metallen
 • Om skikt visar sig vara extremt känsliga för lösningsmedel skall dessa tagas bort innan någon reparation genomförs.

Events