Skip to main content

Randmarkering

Definition

I lacken synliga randmarkringar av antigen gammal lack, resp. spackel- eller fyllerfläckar.

Orsaker

  1. Icke tillräcklig torkning av fyller och/eller spackelfläckar
  2. Lösningsmedelskänsligt skikt vid genomslipningar till den gamla lacken. Övergångarna från spacklet till gammal lack resp, därifrån till karosseriplåten är inte slipade tillräckligt omsorgsfullt
  3. Lösningsmedelskänslig fabriksgrund på reservdelarna
  4. Felaktig dosering med härdare
  5. Obefintlig isolering av genomslipningar till en tråskiktslackering (lösning av baslacken

Undvikande

  1. Tillämpning av rek. torkningstider. En ev. IR-torkning förebygger randmarkeringar på grund av att undervarande skikt uppvärms först.
  2. En lösningsmedelstest med akrylresp. nitroförtunning skall göras före lackeringen. Filsipning av övergångarna (för spacklet P80/P150, för grundfyller och fyller P240 v.g. se tekn. info). Lösningsmedelskänslig gammal lack får ej spacklas över (förankra spacklet på frilagd plåt). Fyllern skall sprutas i tunna varv med fåorlängd luftning (isolering). Använd gärna material med låg lösningsmedelshalt (t.ex. Glasurit 1K-Grundfyller (vattenburen)
  3. Korrekta blandningsförhållanden
  4. Arbetsmetod V 8
  5. Genomslipningar till baslacken skall isoleras med fyller

 

Reparation

Dylika markeringar måste planslipas samt byggas upp på nytt med lämpliga grundmaterial och/eller täcklack.