Skip to main content

Molnbildning

Definition

Fläckiga och delvis i ränder placerade ljusa/mörka områden i en metallic-lackering..

Wolkenbildung

Orsaker

  1. Grundlacken är ojämnt pålagt.
  2. Grundlacken har luftats för lite före påläggning av klarlack.
  3. För mättad eller för torr påsprutning av grundlacken.

 

Wolkenbildung
Abbildung 1:1
Wolkenbildung
10fache Vergrößerung

Undvikande

  1. Lägg på grundlacken jämnt.
  2. Iaktta föreskrivna luftningstider.
  3. Spruta grundlack på föreskrivet sprutsätt (teknisk information).

 

Reparation

Om en molnbildning syns medan grundlack pålägges, skall grundlack läggas på på dessa ytor. Om molnen först kommer efter att klarlack lagts på, skall ytan slipas efter torkningen och lackeras på nytt.