Skip to main content

Integritetspolicy

BASF är mycket tacksamma för ditt besök på vår webbplats och ditt intresse för vårt företag.

Dataskydd har högsta prioritet hos BASF. Därför vill vi ge dig ingående information om detta nedan:

A. Vem är ansvarig för databehandlingen och vem är vårt dataskyddsombud?

B. Vilken information behandlar vi och i vilket syfte, hur länge och med stöd av vilken lag?

C. Är du skyldig att tillhandahålla denna information till oss?

D. Med vem delar vi dina personuppgifter?

E. Hur säkrar vi dina personuppgifter?

F. Vilka rättigheter har du?

G. Vem kan du vända dig till med eventuella klagomål?

H. Dataskydd för minderåriga

A. Vem är ansvarig för databehandlingen och vem är vårt dataskyddsombud?

Den som är ansvarig för databehandlingen hittar du här.

Vårt dataskyddsombud heter:

Alexandra Haug
EU Data Protection Officer
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

E-post: data-protection.eu@basf.com

B. Vilken information behandlar vi och i vilket syfte, hur länge och med stöd av vilken lag?

Nedan får du veta vilken typ av databehandling (a) som genomförs på vår webbplats, syftet med den och lagen som styr behandlingen (b) samt hur länge informationen sparas och eventuell rätt till att opponera sig samt krav att informationen ska tas bort (c).

1. Loggfiler

a. Databehandling

Om du endast besöker vår webbplats för att hitta information utan att logga in eller på annat sätt överför information (t.ex. via ett kontaktformulär), överförs följande information automatiskt från din webbläsare till vår server:

 • Din enhets IP-adress.
 • Information om din webbläsare.
 • Namn på den webbsida du besöker oss från.
 • Namnet på sidan med erbjudandet (URL) som besökts eller den hämtade filen.
 • Datum och klockslag för ditt besök.
 • Statusinformation som t.ex. felmeddelanden.
 • Mängd överförd data och åtkomststatus (överförd fil, fil inte hittad osv.).
 • Operativsystem och operativsystemets version på din dator samt namnet på din åtkomstleverantör.

b. Syften och juridisk grund

När du besöker BASF webbplats använder vi IP-adressen och annan information som överförs automatiskt från din webbläsare till vår server enligt punkt B. 1 a, för att

(i) kunna ställa det efterfrågade innehållet till förfogande.
(ii) säkerställa webbplatsens säkerhet och stabilitet och kunna spåra otillåtet bruk.
(iii) göra det möjligt att enkelt kunna använda vår webbplats.

Den juridiska grunden för databehandlingen är artikel 6 avsnitt 1 S. 1f GDPR. Vårt legitima intresse beskrivs i listan med syften för databehandling som visas ovan. Under inga omständigheter använder vi den inhämtade informationen i syfte att dra slutsatser om din person.

c. Lagringsperiod

Informationen raderas så snart målet med behandlingen har uppnåtts och informationen inte längre behövs för det syftet. När det gäller information som samlas in för att kunna tillhandahålla webbplatsen görs detta när sessionen i fråga har avslutats. När det gäller lagring av information i loggfiler görs detta senast sju dagar senare. Det kan hända att information lagras under längre tid. Om så är fallet anonymiseras IP-adresserna på så sätt att de sista åtta bits raderas så att det inte längre går att identifiera personen i fråga.

2. Cookies

a. Databehandling och juridisk grund

Vi använder cookies på vår webbplats. Därvid handlar det om textinformation som kan lagras antingen i webbläsaren på användarens slutenhet eller på en besökt webbplats (webbserver, server). Cookien skickas antingen från webbservern till webbläsaren eller skapas i webbläsaren från ett skript (JavaScript). Vid nya besök på denna sida kan webbläsaren läsa av denna cookieinformation direkt från servern eller överföra cookieinformationen via ett skript på webbplatsen till servern. Cookies orsakar inga skador på slutenheten, innehåller inga virus, trojanska hästar eller annan skadlig programvara eller aktivitet.

I cookien lagras informationen som kommer från varje specifik slutenhet som använts. Detta innebär dock inte att vi därigenom får direkt kännedom om din identitet.

Vi placerar normalt ut följande cookies:

Cookies som är absolut nödvändiga

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Normalt placeras dessa cookies endast ut som en reaktion på åtgärder som du vidtagit, som utgör en begäran om service som t.ex. inställning av dina dataskyddsinställningar, att logga in eller fylla i ett formulär. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies eller så att du får information om dessa cookies. Vissa delar av webbplatsen fungerar dock inte då.

Juridisk grund för behandling av dessa cookies är artikel 6 avsnitt 1 S. 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse beskrivs i listan över syften med databehandlingen under B.1.b.

Prestanda-cookies

Dessa cookies gör det möjligt för oss att räkna antalet besök och källor till trafiken så att vi kan mäta och förbättra hur vår webbplats fungerar. De hjälper oss när det gäller att besvara frågor, se vilka sidor som är mest populära, minst populära och hur besökarna på sidan beter sig. Alla dessa cookies levererar informationen som sammanställs och är därmed anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kan vi inte veta när du har besökt vår webbplats.

Juridisk grund för behandlingen av dessa cookies är ditt medgivande enligt artikel 6 avsnitt 1 S. 1 lit. a GDPR, som du har gett oss genom dina val i en s.k. cookie-banner eller i vårt centrum för dataskyddspreferenser.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande utan att den juridiska grunden för behandling av information fram tills medgivandet drogs tillbaka påverkas. För att göra detta måste du ändra inställningarna på vår inställningssida för dataskyddspreferenser.

Funktionella cookies

Med dessa cookies kan webbplatsen erbjuda ytterligare funktionalitet och personanpassning. Cookies kan placeras ut av oss eller tredje part vars tjänster vi använder på våra webbplatser. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att funktionen på vissa eller alla tjänster påverkas.

Juridisk grund för behandlingen av dessa cookies är ditt medgivande enligt artikel 6 avsnitt 1 S. 1 lit. a GDPR, som du har gett oss genom dina val i cookie-bannern eller på vår inställningssida för dataskyddspreferenser.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande utan att den juridiska grunden för behandling av information fram tills medgivandet drogs tillbaka påverkas. För att göra detta måste du ändra inställningarna på vår inställningssida för dataskyddspreferenser.

Cookies i marknadsföringssyfte

Dessa cookies kan placeras ut via vår webbplats. De kan användas av våra reklampartner för att skapa oss en bild av dina intressen och därefter visa dig reklam som är relevant för dig på andra webbplatser. Om du inte tillåter dessa cookies får du reklam som inte är specialanpassad efter dig.

Juridisk grund för behandlingen av dessa cookies är ditt medgivande enligt artikel 6 avsnitt 1 S. 1 lit. a GDPR, som du har gett oss genom dina val i cookie-bannern eller på vår inställningssida för dataskyddspreferenser.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande utan att den juridiska grunden för behandling av information fram tills medgivandet drogs tillbaka påverkas. För att göra detta måste du ändra dina val på vår inställningssida för dataskyddspreferenser.

b. Konkret Cookie-användning, syften och lagringsperioder

Rent konkret använder vi följande cookies beroende på vilka cookiespecifikationer du angett på vår inställningssida för dataskyddspreferenser. Endast de cookies som är absolut nödvändiga aktiveras normalt som standard. Om du inte vill ha dessa heller kan du välja bort alla cookies in din webbläsare. I så fall kan funktionen på den besökta webbplatsen påverkas.

Ytterligare information om olika cookie-leverantörer hittar du på vår inställningssida för dataskyddspreferenser under de olika cookie-kategorierna.

3. Kontaktformulär och e-post

a. Databehandling

Våra webbplatser innehåller kontaktformulär samt länkar där ett e-postmeddelande kan skickas direkt till oss. Om du använder något av dessa kontaktformulär kommer data som anges på inmatningsskärmen att överföras till oss och behandlas. De obligatoriska uppgifter som måste fyllas i på varje kontaktformulär för att få elektronisk kontakt är märkta med (*). Om du dessutom lämnar information utöver detta, gör du det frivilligt.

Om du använder möjligheten att skicka ett e-postmeddelande direkt till oss, behandlar vi den e-postmetadata som är kopplad till detta och meddelandets innehåll.

b. Syften och juridisk grund

Dina personuppgifter behandlas så att vi ska kunna kontakta dig och behandla din begäran samt tillhandahålla de tjänster du efterfrågar, men även i syfte att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten i våra informationssystem.

Juridisk grund för behandlingen av de obligatoriska uppgifterna är artikel 6 avsnitt 1 S. 1 lit. f GDPR. I ovan nämnda syften ingår också det legitima intresset att behandla uppgifterna. Om avsikten med kontakten är att ingå ett avtal, är ytterligare en juridisk grund för behandlingen artikel 6 avsnitt 1 punkt 1 lit. b GDPR. Juridisk grund för behandlingen av information som frivilligt delats med oss av dig utgör ditt medgivande enligt artikel 6 avsnitt 1 S. 1 lit. a GDPR.

c. Lagringsperiod

De personuppgifter som hör till den berörda personen raderas eller spärras så fort syftet med lagringen har uppfyllts. Lagring kan också göras om detta föreskrivs enligt europeisk eller nationell lagstiftning i unionsförordningar, lagar eller andra föreskrifter som den ansvarige har att följa. En spärrning eller radering av information görs också då en lagringsperiod som föreskrivs i de regler som anges ovan löper ut, såvida inte fortsatt lagring krävs för att ingå ett avtal eller uppfylla villkoren i avtalet.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande utan att den juridiska grunden för behandling av information fram tills medgivandet drogs tillbaka påverkas. Vänligen meddela den person som är vår kontaktperson hos er.

4. Integrerade inbäddade YouTube-videor

a. Databehandling

Vi har YouTube-videor som ingår i vårt online-erbjudande som lagras på YouTubes plattform och som kan spelas upp direkt från vår webbplats. YouTube är en tjänst från Google LLC. Videorna finns alla i ”utbyggt dataskyddsläge“, dvs. ingen information kan överföras till YouTube om dig som användare om du inte spelar upp videorna. Det visas bara en miniatyrbild från vår egen webbserver.

Först när du spelar upp videorna överförs informationen. Vi har inget inflytande över denna dataöverföringen. Dataöverföringen sker oavsett om YouTube erbjuder ett användarkonto som du är inloggad på eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google tillförs din information direkt till ditt konto.

b. Syften och juridisk grund

På vår webbplats använder vi en typ av insticksprogram från YouTube så att det ska gå lätt att presentera videor för dig.

Juridisk grund för behandlingen av dessa insticksprogram är ditt medgivande enligt artikel 6 avsnitt 1 S. 1 lit. a GDPR. Detta medgivande ger du när du trycker på ”Spela-knappen“ på miniatyrbilden.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande utan att den juridiska grunden för behandling av information fram tills medgivandet drogs tillbaka påverkas.

c. Ytterligare information

Ytterligare information om databehandling, särskilt när det gäller juridisk grund och lagringsperiod hos YouTube hittar du i leverantörens dataskyddsförklaring på (https://policies.google.com/privacy) och i dataskyddsbaneret på YouTube plattformen. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd för din integritet.

Google behandlar också dina personuppgifter i USA, som är ett tredje parts land utan anpassad dataskyddsnivå.

5. Hyperlänkar till Sociala Medier

På vår webbplats har vi hyperlänkar till följande sociala medier: LinkedIn, Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Slideshare, flickr samt Instagram.

Dessa återges i samma form som mediernas logotyper och lagras på vår egen server. Detta innebär att när du laddar ner vår webbplats för första gången så överförs inga personuppgifter om dig som användare till någon av leverantörstjänsterna. Först när du klickar på logotyperna förs du vidare till webbplatsen i fråga. På dessa kan sedan ytterligare information om dig behandlas.

Vi har inget inflytande över databehandlingen på de olika webbplatser som vi länkar till.

C. Är du skyldig att tillhandahålla denna information till oss?

Vid ett besök på vår webbplats behandlas den information automatiskt som omnämns under siffra B. 1. a. samt information från de cookies som klassificeras som obligatoriska. Överföring av denna information görs frivilligt. Om dessa personuppgifter inte ställs till vårt förfogande kan vi inte visa de begära sidorna.

Om du

 • låter oss använda cookies som inte klassificeras som nödvändiga,
 • vill komma i kontakt med oss och därför skickar oss ett e-postmeddelande eller använder vårt kontaktformulär, eller
 • vill se inbäddade YouTube-videor

så överförs informationen frivilligt.

När du tar kontakt med oss kan vi inte besvara dina frågor, eller åtminstone inte på tillfredsställande sätt, om vi inte får tillgång till de personuppgifter som kan krävas i enskilda fall. När det gäller cookies kan avsaknad av ett medgivande leda till att webbplatsen eller delar av den inte fungerar ordentligt. Inbäddade videor kan inte spelas upp utan ditt medgivande.

D. Med vem delar vi dina personuppgifter?

Inom vårt företag får endast personer och enheter tillgång till de personuppgifter som nämnts tidigare om detta krävs för att uppfylla de syften som anges ovan.

Vi arbetar också med tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer arbetar endast på uppdrag av oss och är skyldiga att hålla sig till gällande dataskyddslagstiftning enligt gällande kontrakt.

För övrigt delar vi endast dina personuppgifter med tredje part om:

 • Du uttryckligen gett ditt medgivande enligt artikel 6 avsnitt 1 S. 1 lit. a GDPR,
 • överföring av information enligt artikel 6 avsnitt 1 S. 1 lit. f GDPR är nödvändig för att kunna hävda, utöva eller försvara eventuella rättskrav och det inte finns anledning att tro att du har ett övervägande, legitimt intresse av att inte överföra din information,
 • det finns en lagstadgad skyldighet att överföra information enligt artikel 6 avsnitt 1 S. 1 lit. c GDPR eller
 • det är tillåtet enligt lag och enligt artikel 6 avsnitt 1 S. 1 lit. b GDPR i syfte att tillmötesgå kraven i ett avtal med dig.

En överföring av dina personuppgifter till tjänsteleverantörer i tredjeland görs endast om alla specifika förutsättningar i artikel 44 ff. GDPR har uppfyllts.

E. Hur säkrar vi dina personuppgifter?

BASF vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av otillåtna personer. Våra säkerhetsåtgärder överses kontinuerligt allt eftersom den tekniska utvecklingen går framåt.

F. Vilka rättigheter har du?

Enligt dataskyddsförordningen har du vissa rättigheter:

Rätten till information: Rätten till information ger dig rätt att få veta vilka personuppgifter vi har behandlat och viss annan information (som t.ex. Information som ges i denna dataskyddsförklaring);

Rätt till korrigering: Om dina personuppgifter inte är korrekta eller fullständiga har du rätt att få dem korrigerade;

Rätt till radering: Mot bakgrund av den så kallade ”Rätten att bli bortglömd“ kan du kräva att få dina personuppgifter raderade såvida det inte finns krav på att de ska sparas. Rätten till radering är ingen undantagslös rättighet. Vi har t.ex. rätt att fortsätta att behandla dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra så enligt lag för att uppfylla våra åtaganden eller för att hävda, utöva eller försvara oss mot juridiska krav;

Rätt till begränsad behandling: Denna rätt innebär också att du kan begära en begränsning av bruket eller den typ eller det sätt som informationen används. Denna rättighet gäller endast vissa fall och gäller speciellt när: (a) informationen är felaktig; (b) behandlingen inte är laglig och du avböjer radering; (c) vi inte längre behöver informationen men du använder den till att hävda, utöva eller försvara eventuella rättsliga krav Om behandlingen begränsas får vi ändå lagra informationen men inte använda den. Vi för lista över de som har utnyttjat sin rätt att begränsa behandlingen för att se till att denna begränsning säkerställs;

Rätt till dataportabilitet: Denna rättighet innebär att vi överföra dina personuppgifter på ett strukturerat, sedvanligt och maskinläsbart sätt för dina egna syften förutsatt att det är tekniskt möjligt;

Rätt till att göra invändningar: Du kan invända mot att dina personuppgifter behandlas om de behandlas på grund av legitima intressen som t.ex. direktreklam.

Rätt att dra tillbaka ditt medgivande: När du har gett ditt medgivande till att vi behandlar din information har du alltid rätt att dra tillbaka ditt medgivande. En sådan återkallelse betyder inte att data som behandlats fram tills du drog tillbaka ditt medgivande inte är lagliga.

Det kostar dig inget att utöva denna rättighet. Men du måste bekräfta din identitet på två sätt. Vi vidtar rimliga åtgärder i enlighet med våra juridiska skyldigheter för att överföra dina personuppgifter till vårt filsystem, korrigera dem eller radera dem.

För att få dina önskningar uppfyllda, kontakta oss vänligen via e-post eller per brev. Kontaktinformationen återfinns under avsnitt A.

G. Vem kan du vända dig till med eventuella klagomål?

Om du har klagomål eller invändningar kan du vända dig till det dataskyddsombud som anges i denna dataskyddsförklaring (kontaktinformation, se avsnitt A) eller till en tillsynsmyndighet, framför allt i den medlemsstat där du bor, där du arbetar eller där den misstänkta överträdelsen har ägt rum.

I varje fall kan du kontakta:

Landsombudet för dataskydd och informationsfrihet Rheinland-Pfalz

Adress:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz, Germany

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-post: poststelle@datenschutz.rlp.de

H. Dataskydd för minderåriga

Denna webbplats vänder sig till personer som är minst 18 är gamla. Om en minderårig person överför dylika personuppgifter via denna webbplats raderas denna information och behandlas inte vidare så snart vi får kännedom om att personen är minderårig.