Skip to main content

Rynkedannelse

Definition

Vågig lackyta med ojämna fåror. Det yttersta lackskiktet torkar snabbare än undervarande material. Händer enbart med syntetlacker.

Orsaker

  1. Syntetlacken är sprutad för tjojk
  2. Inget eller för lite sickativ tillsatt
  3. Ogynnsamma torkningsförhållanden (t.ex. för hög rumstemperatur)

Undvikande

  1. Applivering i föreskrivna skikt
  2. Dosering med sickativ enligt mixreceptet
  3. Förbättrande av torkningsmöjligheterna

Reparation

Mindre skador bör genomtorkas väl, samt slipas ner till härdat skikt. Vid stark rynkbildning måste lacken kutas av totalt och sprutas på nytt.