Skip to main content

Glansförlust

Definition

Lackyta blir matt.

Orsaker

 1. Lacken sjunker ned.
 2. För tjocka skiktjocklekar.
 3. Väderleksinflytande (svaveldioxid eller kväveoxid i samband med fukt och/eller stark UV-strålning).
 4. Felaktig dosering av härdare.
 5. Otillräcklig eller felaktig skötsel av lacken.
 6. Icke fackmässig polering (aggressivt slipmedel eller vid direkt sol).
 7. Vittrade fläckar på grund av bristande skötsel.
 8. För stora tvättborstar i tvätthallar.
 9. För aggressivt eller för högt koncentrerat bilrengöringsmedel.
 10. För tidig belastning av reparationsskiktet. Tjocka skikt av reparationslack eller färska lackeringar är mottagliga för kondensvattenbildning (daggpunkten underskrids).
 11. För dålig luftcirkulation vid torkningen.

 

Glanzverlust

Undvikande

 1. Se kapitel "Nedsjunkning".
 2. Iaktta föreskrivna skikttjocklekar. Använd vid dåligt täckande kulörer (gul/röd) Glasurits koncept för gråtoner. Produkterna som omfattas av Glasurits koncept för gråtoner är Glasurit 285-505 HS Grundfyller grå/ 285-555 svart/ 285-655 vit.
 3. Utför regelbundet underhåll av lacken.
 4. Iaktta föreskrivna blandningsförhållanden.
 5. Se kapitel "Skötselanvisningar".
 6. Iaktta föreskrivna skikttjocklekar och torkningstider.
 7. Kontrollera luftstyrningen, byt ev. ut golv- eller takfilter, kontakta kabintillverkaren vid behov.

 

Reparation

Försök först att polera med Glasurit 562-1602 Finpolerpasta. Efterpolera med en vanlig högglanspolish. Om mattningen inte kan repareras på ovanstående sätt skall lacken lackeras om.