Skip to main content

Sprickbildning

Definition

Brottställen i lackeringen efter mekanisk belastning. På så vis kan även plasten spricka. Uppstår oftast på mjukelastiska delar (t ex PUR-bakspoiler).

Rissbildung

Orsaker

  1. För lite eller ingen Glasurit 522-111 Mjukmedels tillsats alls har tillsatts för att göra lacken mer elastisk.
  2. För tjock skikttjocklek över hela lacken.

 

Rissbildung
2fache Vergrößerung
  1. Doseringen av Glasurit 522-111 Mjukmedels tillsats orienterar sig efter skillnaden mellan hård- och mjukplast. Mjukplast består av PUR-mjukskum (t ex bakspoiler) och kan tryckas in med tummen. Alla andra plaster hör till hårdplasterna. Alla fyller-, täck- och klarlacksskikt skall göras mer elastiska. Tvåskikts-grundlacker tillsätts ingen Mjukmedels tillsats.
  2. Hårdplast: Blanda huvudlack med 522-111 i förhållandet 4:1 vol.-delar. Vid användning av VOC lacker krävs ingen tillsats av 522-111!
  3. Mjukplast: Blanda huvudlack med 522-111 i förhållandet 2:1 vol.-delar. Blanda huvudlack med 522-111 i förhållandet 4:1 vid användning av VOC lacker.
  4. Viktigt:
  5. Tillsätt först 522-111 och därefter härdare i de föreskrivna blandningsförhållandena.
  6. Iaktta föreskrivna skikttjocklekar.

 

Reparatur

Om det är möjligt, ta bort lackskikten mekaniskt och lägg på ett nytt lackskikt enligt lackeringsmetoden i V3, annars kan skadan ej repareras. Använd inga betmedel eftersom plastdelar kan skadas!

Events