Skip to main content

Bubbelbildning

Definition

Vid fuktigt väder uppstår en liten mängd vattenånga från lacken och denna avdunstar igen vid torrt väder (osmos). Detta är normalt och skadar inte skikt som harmonierar med varandra. Vid icke ändamålsenlig underlagsbehandling kan hygroskopiska, dvs. vattenupptagande ämnen (salter) stanna kvar som föroreningar. Detta förorsakar lokala koncentrationer av fukt som lyfter lackfilmen som bubblor. Bubblor kan uppstå som höjningar i olika storlekar, placering och vanlighet. De kan uppstå mellan de olika skikten, men även under hela lackskiktet. Vid torrt väder får bubblorna åter igen sin ursprungliga storlek.

Blasenbildung

Orsaker

  1. Ytorna som skall lackeras (fyllmedel, blank plåt osv.) har inte rengjorts tillräckligt. Föroreningar på grund av saltrester, t ex smutsigt slipvatten eller handsvett, stannar på ytan före lackeringen. Bubblornas placering kan indikera orsakerna (som ett pärlband = torkspår, som nystan = ev. handflator eller fingeravtryck).
  2. Polyestermaterial har våtslipats utan tillräcklig vattenavdunstningstid före vidarebearbetning med underlags- och täcklackmaterial.

 

 

Blasenbildung
10fache Vergrößerung
Blasenbildung
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Salzkristalle in geöffneter Blasenkuppe, 100fache Vergrößerung

Undvikande

  1. Rengör ytorna som skall lackeras noga med rent kranvatten. Byt ut slipnings- och rengöringsvattnet ofta, särskilt på vintern när bilarna har utsatts för vägsalt. Rengör därefter (beroende på underlag) med Glasurit Rengöringsmedel 700-1, Glasurit Vax- och Silikonborttagning 541-5 eller Glasurit Plåtrengöring 360-4.
  2. Polyestermaterial får endast torrslipas.

 

Reparation

Slipa ner lacken till de "sunda" skikten. Lägg på nytt lämpligt underlags- och täcklacksmaterial.