Skip to main content

Genömblödning

Definition

Diffusion av ett lösligt färgämne ur underlaget, dvs. rätt genom lackuppbyggnaden. En genomblödning uppträder mest som en fläckaktig missfärgning oftast med röd eller gulaktig färgschattering. Överskottsperoxider i polyesterspacklet kan orsake liknande fläcker på grund av en kemisk reaktion med pigmenten.

Orsaker

  1. Överskottsperoxid markeras i topplacken i form av en gul/brunaktig flack. Speciellt drabbade blit blåa och gröna kulörer.
  2. Lösliga färgämnen frigöres ur den gamla lacken genom raparationslackens lösningsmedel och förändrar kulören på ytan.
  3. Bitumen och rester från tjära.

 

Durchbluten
Abbildung 1:1

Undvikande

  1. Exakt dosering med peroxidhärdare för polyesterspackeln, samt noggran finfördelning av de båda komponenterna.
  2. Gör en lösningsmedelstest. Lösliga färgämnen i fabriks- eller bättringslacker användes inte sedan flera år tillbake.
  3. Före lackeringen måste man rengöre grundligt för att få bort rester av bitumen och tjära.

 

Reparation

För att komma åt en genomblödning måste lämpliga isolerande grundmaterial användas. Glasurit stenskotts och isolergrund 1109-1240/4 eller Glasurit EP-grundfyller 801-72 eventuellt. Vid extrema skador måste lackuppbyggnaden slipas ner till ”friska” skikt, samt byggas upp på nytt med lämpliga grund- och topplacksmaterial.