Skip to main content

Poleringsfläckar

Definition

Poleringsställen med dålig glans och matthet syns genom mycket fina räfflor i lackytan.

Orsaker

  1. För kort torkningstid och/eller för tjocka skikttjocklekar i hela lacken samt icke noggrann dosering av härdare ökar ytans känslighet.
  2. För hårt tryck på polermaskinen (polermedel har brännts fast).
  3. Polermaskinen har varit sned.
  4. Felaktig polertallrik.
  5. Aggressivt polermedel.
  6. Polering vid för höga temperaturer på objektet eller vid direkt sol.

 

Polierflecken
Abbildung 1:1

Undvikande

  1. Iaktta föreskrivna skikttjocklekar, torkningstider och dosering av härdare. Låt lackskikten torka ordentligt innan ytan poleras (ev. eftertorka med infraröd apparat).
  2. Använd lämpliga polermedel och polermaskiner. Tryck inte för hårt med polermaskinen och håll den jämnt på ytan, den får ej vara sned.
  3. Polera ej i solen. Objektet måste vara kallt.

Reparation

Efterpolera med en vanlig högglanspolish, förarbeta med Glasurit Polérpasta, fin 562-1602 vid behov.