Skip to main content

Slipfårmarkering

Definition

Slipfåror i underlaget är räfflor i reparationslackytan.

Schleifriefenmarkierung

Orsaker

  1. Underlaget har bearbetats med ett för grovt slipmedel. Lacken krymper i räfflorna på grund av att skikttjockleken är tjockare där.
  2. De föreskrivna torkningstiderna för underlagsmaterialet har inte iakttagits: Splipfårorna syns tydligt genom att underlagsmaterialet höjs och sänks igen efter det att lacken torkat.
  3. För tunna skikt av fyllmedel eller täcklack täcker ej slipfåror i djupare skikt.
  4. Felaktig slipteknik och/eller -apparater.

 

Schleifriefenmarkierung
Abbildung 1:1

Undvikande

  1. Använd föreskriven slippapperkornighet (spackelområde P80/150, grundfyllmedel-/fyllmedelområde P 240 – se teknisk information). - Använd slipkontrollfärg.
  2. Iaktta föreskriven torkning.
  3. Iaktta föreskrivna skikttjocklekar.
  4. Placera slipmaskinen på ytan i maskinens viloläge och sätt först därefter på maskinen. Vid torrslipning av fyllmedel får excenterns slag max vara 5 mm.

 

Reparation

Slipa och lägg på nytt lack med lämpliga underlags- och/eller täcklackmaterial.

Events