Skip to main content

Kokning

Definition

Ytstörningar som liknar bubblor orsakade av lösningsmedel som ingår i lackfilmen.

Kocher

Orsaker

 1. För tjocka skikt.
 2. För kort härdning eller inställningstillsats.
 3. För korta luftningstider mellan de olika sprutningarna.
 4. För långa luftningstider före ugns- eller IR-torkning.
 5. För litet avstånd vid IR-torkning, därför för höga torkningstemperaturer.
 6. Vid vått-i-vått-arbeten för korta luftningstider mellan de olika skikten.

 

Kocher
Querschnitt eines Lackfilms mit Kocher, 200fache Vergrößerung
Kocher
Kocher im Klarlack, 100fache Vergrößerung
Kocher
Kocher auf der Lackoberfläche sichtbar

Undvikande

 1. Håll föreskriven tjocklek på skikten.
 2. Använd härdare och förtunning som passar till temperaturerna (temperaturtabell).
 3. Iaktta de föreskrivna mellanluftningstiderna.
 4. För Glasurit-produkter föreskrivs ingen luftningstid före ugnstorkningen.
 5. Iaktta de rekommenderade avstånden och intensiterna vid IR-torkning.
 6. Iaktta de rekommenderade tjocklekarna på skikten och mellanluftningstiderna.

 

Reparation

Vid ytstörningar på grund av kokning skall lacken slipas ner till de "sunda” skikten. Lägg på nytt lämpligt underlags- och/eller täcklacksmaterial. Om kokning inte slipas bort helt kan man räkna med porstörningar vid en efterföljande lackering (se kapitel "Porstörningar”).