Skip to main content

Verkstadskontroll

Upptäck din potential!

"Den som slutar bli bättre slutar att vara bra"* För att försäkra att du blir bättra hjälper din Glasurit-konsult dig att identifiera områden för besparing och utveckling i din verkstad. Under verkstadskontrollen undersöker din Glasurit-konsult alla aspekter av lackeringsprocessen, inklusive den tekniska utrustningen, produkterna du använder och dina anställdas utbildningsnivå.

Werkstatt-Check: Bodyshop Audit - Logo | Glasurit

Nyckeln till ökad vinst

Är du säker på att arbetsflödena i din verkstad flyter smidigt? Bildar de en effektiv helhet?
Du kan utnyttja kunskapen och erfarenheten vi har fått från de analyser och processoptimeringsprojekt som vi redan har slutfört.

En Glasurit-expert kommer att tillbringa en hel dag med att finkamma alla aspekter av lackeringsprocessen i din verkstad, och börja med de produkter och den utrustning du använder. Ni går även igenom arbetsflöden och kompetens hos din personal. Säkerhetsstandarder och miljöskydd undersöks förstås också noggrant.

Dessutom kan verkstadskontrollen ge viktig information om kompletterande  Glasurit RATIO Concept Plus-moduler kan öka prestandanivån i din verkstad ytterligare.

Dina fördelar

SYSTEMANALYS
En verkstadsexpert kommer att tillbringa en dag i din verkstad och använder checklistor och elektroniska analyser för att undersöka och dokumentera den tekniska utrustningen och arbetsflödet i verkstaden. Det är upp till dig att avgöra om du vill analysera hela verkstaden eller bara delar av den.

REKOMMENDATIONER
Vi ger dig rekommendationer om hur du kan öka effektiviteten i din verkstad för alla de områden vi undersöker. Ni kommer överens om en åtgärdsplan för hur arbetsmetoder och tekniker kan bli effektivare.

IMPLEMENTERING
Genom att göra verklighet av förbättringsförslagen kan du göra arbetet enklare och avstånden kortare för din personal, och samtidigt spara tid och pengar. Vi erbjuder även feedback för att hjälpa dig att hålla dig på rätt spår!

EFFEKTIVITETSCIRKEL
Verkstadskontrollen är en globalt accepterad metod som ytterligare kan optimera alla tekniska processer i din verkstad med jämna mellanrum. På så sätt blir arbetet effektivare och omsättningen ökar.

Spot Repair - mit Profit Manager Pro | Glasurit

Exempelvis: Spara upp mot 10 000 kronor genom att reparera en läcka i tryckluftssystemet.

I många verkstäder hörs ofta ett väsande ljud. Delar i tryckluftssystemet lämnas öppet, och resultatet är slangar och kopplingar som läcker. En 1-millimetersläcka på runt 13 bar kan resultera i 130 liter luft som försvinner varje minut. Kompressorn körs dygnet runt (även på helger) och en enda läcka kan innebär upp till 10 000 per år.

Rekommendation: identifiera potential med regelbundna kontroller

Med tiden kan även välorganiserade verkstäder uppleva mindre brister. Därför är det en bra idé att genomgå en verkstadskontroll med regelbundna mellanrum.

På så sätt kan du både systematiskt dokumentera förändringarna och förbättringarna du har gjort i dina arbetsflöden. Granskningarna innebär också att du ytterligare ökar effektiviteten i din verkstad eftersom erfarenhet har visat att med tiden tenderar mindre avvikelser att återkomma.

Du kommer enkelt att kunna identifiera och förstå potentialen för förbättring tack vare vår detaljerade rapport som är skräddarsydd efter dina behov. Varje verkstadskontroll innebär att du kan utnyttja erfarenheten och kompetensen som vi har samlat in under alla samarbeten med verkstäder – något som stärker din verkstad.

*Oliver Cromwell, engelsk statsman och militär

Vill du öka effektiviteten i din verkstad? Då är du välkommen att kontakta våra experter för personlig rådgivning.
Kontakta oss direkt!