Skip to main content

Apelsinskalseffekt

Definition

Lacken har en vågig, ojämn ytstruktur (mager sprutbild).

Orangenschaleneffekt

Orsaker

 1. För stort avstånd till objektet.
 2. För lågt spruttryck (dålig spridning).
 3. För tunnt lackskikt.
 4. För hög viskositet.
 5. Härdare och förtunning ej anpassat till spruttemperaturen.
 6. För litet sprutmunstycke.
 7. Luftningstiderna har inte hållts.

 

Orangenschaleneffekt
Abbildung 1:1

Undvikande

 1. För stort sprutavstånd till objektet 
 2. För lågt spruttryck (dålig firfördelning av lacken) 
 3. För tunt lackskikt 
 4. För hög viskositet 
 5. Felaktigt val av härdare och förtunning, dvs felaktigt i förhållande till spruttemperaturen 
 6. För litet sprutmunstycke 
 7. För korta avluftningstider

Reparation

Vid små störningar, slipa med P1200, polera med Glasurit Polérpasta, fin 562-1602 och en vanlig högglanspolish. Större störningar skall planslipas och lackeras på nytt.

Events