Skip to main content

Koncerner, kedjor, franchise, företag

Bli ännu mer effektiv

Tack vare vår expertis kan vi stötta verkstadskedjor i kvalificering av och marknadsföring av verkstäder. På så sätt kan vi etablera enhetliga lackeringsprocesser, arbetsflöden och kvalitetsstandarder och jämföra dem med varandra.

Dina fördelar

  • Vi jämför KPI:er under själva benchmarkingprocessen för att identifiera de verkstäder som har potential för utveckling.

  • Enligt vår erfarenhet kan våra förslag och åtgärdsplaner hjälpa verkstäder att stärka effektiviteten snabbt.

Låter det intressant? Då är du välkommen att kontakta vårt Key Accounts-team – utan skyldigheter.