Skip to main content

Flagning

Definition

Lacken lossnar från underlaget.

Abplatzung

Orsaker

  1. Plastunderlaget har inte rengjorts tillräckligt.
  2. Ej tillräcklig slipning.
  3. Olämpligt rengöringsmedel har använts.
  4. Plastdel ej glödgad – detta gäller framför allt PUR-skumdelar och polyamid (PA).
  5. Bristande plasthäftgrund eller plast additive.

 

Abplatzen
Haftungsstörungen durch ungenügende Reinigung der Kunststoffoberfläche, 2fache Vergrößerung

Undvikande

  1. Rengör plastunderlaget noga med Glasurit 541-30 Universal Plastrengöring eller Glasurit 700-10 Avfettnings- och rengöringsmedel. Vid mycket smutsiga eller strukturerade delar med slipdyna eller rotborste. Rengör innan och efter slipningen.
  2. Använd föreskrivet slipmedel. Använd slipdyna på delar som är ojämnt formade (t ex kylargrill, stötfångare).
  3. Använd Glasurit 541-30 Universal Plastrengöring eller Glasurit 700-10 Avfettnings- och rengöringsmedel. Skiljemedel som stannat kvar på plastdelarna kan endast tas bort utan rester på detta sätt.
  4. "Glödgning” betyder svettning av skiljemedel (1-2 timmar vid max 60°C). Plastdelar med håliga ytor skall glödgas eftersom skiljemedel kan hamna i porerna vid tillverkningen. Detta gäller framför allt PUR-skumdelar. Vid glödgningen skall plastdelen ligga stabilt så att det inte uppstår deformationer. Tvätta noga med Glasurit 541-30 Universal Plastrengöring eller Glasurit 700-10 Avfettnings- och rengöringsmedel före och efter glödgningen.
  5. Använd Glasurit 285-31 VOC Non-Sanding-Fyller och/eller Glasurit 522-10 Plast additive enligt lackeringsmetoden V3 / V3a.

 

Reparation

Ta bort hela lacken och lägg på ny lack enligt lackeringsmetoden V3. Använd inga betmedel eftersom plastdelar kan skadas!