Skip to main content

BOBLEDANNELSE

Definition

I fugtigt vejr absorberes en lille smule vanddamp ind i lakstrukturen; denne fordamper igen i tørt vejr (osmose). Denne proces er helt normal og er ikke skadelig for en korrekt afstemt lakstruktur. Men hvis underlaget er behandlet forkert, risikerer man, at der sidder hygroskopiske dvs. vandabsorberende substanser (salte) tilbage som forureningspartikler. Disse forårsager lokale fugtkoncentrationer, som udbuler lakfilmen i form af bobler. Boblerne kan optræde i forskellig størrelse, mønster og hyppighed. De kan opstå både mellem de enkelte lag og under hele lakstrukturen. I tørt vejr forsvinder boblerne for det meste igen.

Blasenbildung

Årsager

  1. De overflader, der skal lakeres (spartelmasse, bart metal, osv.), er ikke blevet renset ordentligt. Forureninger pga. saltrester, fx urent slibevand eller håndsved, bliver siddende på underlaget, inden lakeringen påbegyndes. Boblemønstret indikerer som regel årsagen (som en perlekæde = afstrygningsmærker; som en rede = aftryk fra evt. håndflader eller fingre)
  2. Vådslibning af polyestermaterialer uden tilstrækkelig tid til, at vandet kan fordampe, før der er arbejdet videre med primer og dæklak.

 

Blasenbildung
10 x forstørrelse
Blasenbildung
Elektron mikrospop optagelse: Saltkrystaller i åben blære, 100 x forstørrrelse

FOREBYGGELSE

  1. De flader, der skal lakeres, skal først renses grundigt med rent postevand. Slibe- og rengøringsvand skal skiftes hyppigt, især om vinteren, hvor der sidder strøsalt fast på køretøjerne. Herefter renser man (alt efter underlaget) med Glasurit Rensemiddel 700-1, Glasurit Silikonefjerner 541-5 eller Glasurit Metalrensevæske 360-4.
  2. Polyestermaterialer må kun tørslibes.

 

REPARATION

Lakken slibes ned, til man støder på et ”sundt” laklag. Herefter påføres passende primer og dæklak.