Skip to main content

AFSKALNING

Definition

Lakken løsner sig fra det underliggende materiale.

Abplatzung

Årsager

  1. Utilstrækkelig rensning af plastunderlaget
  2. Utilstrækkelig slibning
  3. Anvendelse af uegnet rensemiddel
  4. Plastdel ikke efterhærdet - dette gælder først og fremmest PUR-skumdele og polyamid (PA)
  5. Manglende anvendelse af plasthæftegrund eller plastadditiv

Abplatzen
Vedhæftningsfejl som følge af ufuldstændig rengøring af kunststof materialet 2 x forstørrelse

FOREBYGGELSE

  1. Man foretager en grundig rensning af plast-underlaget med Glasurit 541-30 Universal Plastrengøring eller Glasurit 700-10 Affedtning rengøringsmiddel. Ved meget urene eller ujævne overflader skal der renses med slibeklods eller børste. Man skal huske at rense både før og efter slibningen.
  2. Overhold de foreskrevne lagtykkelser. Ved dele med uregelmæssige former (fx kølergitter, kofanger) skal man benytte slibeklods.
  3. Rens igen med Glasurit 541-30 Universal Plastrengøring eller Glasurit 700-10 Affedtning rengøringsmiddel. Evt. resterende slipmiddel på plastdelene kan kun fjernes fuldstændigt med dette rensemiddel.
  4. "Afhærdning" betyder svitsning af slipmidler ved kraftig opvarmning (1-2 timer ved max 60°C). Plastdele med hullede overflader skal afhærdes, da der kan være løbet slipmiddel ind i porerne under fremstillingen. Dette gælder især for PUR-skumdele. Ved afhærdning skal plastdelen ligge stabilt, så der ikke kan dannes deformeringer. Før og efter afhærdningen skal overfladen afvaskes grundigt med Glasurit 541-30 Universal Plastrengøring eller Glasurit 700-10 Affedtning rengøringsmiddel.
  5. Glasurit 285-31 VOC Non-Sanding Fylder og/eller Glasurit 522-10 Softface-tilsætning i henhold til lakeringsmetoden V3/V3a.

 

REPARATION

Lakken fjernes fuldstændigt og nyt lak påføres som beskrevet i lakeringssystem V3. Der må ikke benyttes lakfjerner, da man i så fald risikerer at ødelægge plastdelene!