Skip to main content

PLETTER FORÅRSAGET AF YDRE PÅVIRKNINGER

Definition

Ætsning eller misfarvning af lakoverfladen forårsaget af forskellige ydre faktorer; opstår i form af pletter i forskellige former, farver og størrelser.

Årsager

  1. Tjæreangreb: Urene, brunsorte pletter
  2. Angreb af industriforbrændingsgas, fx SO2: Store eller pletformede områder, hvor lakken er blevet mat (se kapitel "Glanstab/mat overflade") 
  3. Syreregn-angreb: hidtil kendes ingen eksempler på skader forårsaget af syreregn
  4. Angreb af syre (batteri), bremsevæske: Nedbryder som regel hele lakstrukturen helt ned til metallet
  5. Træharpiks-angreb: tråd- og dråbeformede, dels farveløse, dels brungule mærker (kvældning)
  6. Insektangreb: mærker efter insektkroppe i lakoverfladen
  7. Insektsekret-angreb, fx bi-ekskrementer: aflange, gulbrune pletter; bladlusekskrementer: runde ringformede ætsninger
  8. Angreb af fugleekskrementer: Sådanne angreb på lakken kan se meget forskellige ud alt efter fuglens art, vejrforhold og angrebets varighed

 

Fleckenbildung
Ætsning grundet batterisyre, 5 x forstørrelse
Fleckenbildung
Verfärbung durch Teer, 2fache Vergrößerung
Fleckenbildung
Flue-markering, 25 x forstørrelse
Fleckenbildung
Ætsning grundet batterisyre, 20 x forstørrelse
Fleckenbildung
Korrosion grundet fugleekskrement, 2 x forstørrelse
Fleckenbildung
Korrosion grundet bladlusekskrement, 100 x forstørrelse

FOREBYGGELSE

Fremmede substanser på lakken skal altid fjernes omgående. Tjære og træharpiks vaskes af med Glasurit Silikon- und Teerfleckenentferner541-5. Andre nævnte substanser fjernes med vand. Sørg for at pleje lakken regelmæssigt (vask, polering, efterbehandling: se kapitel "Pleje").

REPARATION

Først orienterer man sig om skadens omfang. Ved skader i dæklakken er første trin altid at polere med Glasurit Finpolerpasta 562-1602 og efterbehandle med et almindeligt højglanspolermiddel. Næste trin består i slibning med P1200, polering med Glasurit Finpolerpasta 562-1602 og efterbehandling med et almindeligt højglanspolermiddel. Større angreb behandles ved at slibe ned til et ”sundt” laklag og derefter lakere på ny.