Skip to main content

KOGNING

Definition

Boblelignende udbulinger i overfladen forårsaget af indelukket opløsningsmiddel i lakfilmen.

Kocher

Årsager

 1. For tykke laklag
 2. For hurtig hærder eller fortynder
 3. For kort fordampningstid mellem de enkelte lakpåføringer
 4. For lang fordampningstid før tørring i ovn eller med infrarød stråling
 5. For lille afstand ved infrarød tørring, så tørring sker ved for høje temperaturer
 6. Ved vådt-på-vådt-bearbejdning: For kort fordampningstid mellem de enkelte lag

 

Kocher
Tværsnit af lakfilm med opkog, 200 x forstørrelse
Kocher
Opkog i klarlak, 100 x forstørrelse
Kocher
Synligt opkog i lakoverflade

FOREBYGGELSE

 1. Overhold de foreskrevne lagtykkelser.
 2. Anvend den temperatur, der anbefales for hærder og fortynder (se temperaturtabel).
 3. Overhold den foreskrevne fordampningstid mellem lakpåføringerne.
 4. Ved anvendelse af Glasurit-produkter kræves ingen fordampningstid før ovntørringen.
 5. Overhold den anbefalede afstand og intensitet ved infrarød tørring.
 6. Overhold anbefalet lagtykkelse og fordampningstid mellem lakpåføringer.

 

REPARATION

Ved overfladefejl forårsaget af ”kogning” skal man nedslibe lakstrukturen, til man møder „sunde” lag. Herefter påfører man passende primer og/eller dæklak. Hvis kogningerne ikke bortslibes fuldstændigt, må man regne med, at der opstår nålestik i en evt. efterfølgende lakering (se kapitel ”Nålestik”).