Skip to main content

SKYDANNELSE

Definition

Pletter eller striber med lysere eller mørkere områder, specielt på metallakeringer.

Wolkenbildung

Årsager

  1. Uregelmæssig påføring af sprøjtelak
  2. For kort fordampningstid mellem påføringen af laklagene
  3. Grundlakken påføres for tungt eller for let

 

Wolkenbildung
Afbilledet 1:1
Wolkenbildung
10 x forstørrelse

FOREBYGGELSE

  1. Påfør grundlakken ensartet.
  2. Overhold den foreskrevne fordampningstid mellem lakpåføringerne.
  3. Påfør grundlakken på den foreskrevne sprøjtemåde (se tekniske data).

 

REPARATION

Hvis skydannelsen sker under påførslen af grundlakken, kompenserer man ved at oversprøjte de pågældende områder med den rette teknik. Hvis skydannelserne først fremtræder efter påførslen af klarlak, venter man, til lakken er tør; herefter slibes og lakeres på ny.