Skip to main content

Sundhed og sikkerhed under lakering | Glasurit

Regler for sikre arbejdsprocesser

Sundhed og sikkerhed er en vigtig del af en virksomheds forpligtelser på et værksted. De særlige rammer gør det nødvendigt at foretage en risikovurdering for de personer, der arbejder på værkstedet. Det er også et lovkrav.

I afsnittet herunder forklarer vi mere detaljeret, hvad det betyder, og hvad du skal være opmærksom på. Der er en række regler og forordninger i loven, der regulerer arbejdssikkerhed og sikker håndtering af farlige stoffer.

Vigtige dokumenter og værktøjer omfatter følgende:

 • RISIKOVURDERINGER
 • SIKKERHEDSDATABLADE
 • BRUGERVEJLEDNIGER
 • VEJLEDNINGER

– bare for at nævne nogle få. Disse dokumenter og værktøjer er beskrevet i forskellige love og regler. De fungerer som det første vigtige grundlag for at give dig et indledende overblik.

Hvis du følger alle reglerne, sikrer du, at dine medarbejdere nyder godt af den sikkerhed, de har brug for i deres daglige arbejde på værkstedet. Desuden skal du anvende sikkerhedsvejledninger til at øge og fremme dine medarbejderes bevidsthed omkring sundhed og sikkerhed.

CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD

Risikovurdering i henhold til Afsnit 5 i den tyske arbejdsmiljølov

En arbejdsgiver skal sikre, at der gennemføres risikovurdering i henhold til afsnit 5 i den tyske arbejdsmiljølov. Arbejdsgiveren skal udarbejde passende brugervejledninger baseret på denne risikovurdering.

Den tyske forordning om farlige stoffer (GefStoffV) foreskriver, at brugervejledninger skal leve op til følgende krav:

 • De skal udarbejdes i et format og sprog, der forstås af medarbejderne
 • De skal være tilgængelige for medarbejderne
 • De skal give information om de farlige stoffer, der findes eller opstår på arbejdspladsen
 • De skal indeholde en benævnelse af de farlige stoffer, deres mærkning og potentielle sundheds- og sikkerhedsrisici
 • De skal indeholde information om forholdsregler og tiltag, som medarbejderne skal tage af hensyn til deres egen og andres sikkerhed
 • De skal indeholde information om tiltag og forebyggelse, der skal tages ved driftsforstyrrelser, uheld og i nødsituationer
 • De skal indeholde regler om hygiejne
 • De skal indeholde information om anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr og sikkerhedsbeklædning

Brugervejledningen skal være tilgængelig et passende sted og medarbejderne skal modtage undervisning hvert år baseret på vejledningen.

CONTENTBILD
Contentbild
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD

Arbejdsgiveren er særligt forpligtet til at levere information og tage hensyn til gravide kvinder med hensyn til følgende:

 • mulig risiko for moderen og hendes baby
 • ansættelsesrestriktioner.

Indholdet af vejledningen skal være skriftlig og bekræftet med en underskrift. Det skal desuden sikres, at medarbejderne har særlig adgang til materialet på sikkerhedsdatablade for de anvendte produkter.

På værksteder, der anvender produkter, som er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1 eller 2, skal der tages særlige forholdsregler (jf. den tyske forordning om farlige stoffer). Forekomsten af eksplosive atmosfærer skal også vurderes.