Skip to main content

STENSLAG

Definition

Mekanisk beskadigelse af lakstrukturen pga. flyvende småsten (fx ral).

Steinschlag

Årsager

Sten slynges med forskellig "energi" (størrelse og hastighed) mod lakeringen. Alt efter kollisionsstyrken risikerer man, at ikke kun dæklakken men også dybereliggende lag helt ned til underlaget slås i stykker. På disse steder er der efterfølgende fare for fugtgennemtrængning, hvilket igen kan resultere i rustangreb og yderligere afskalning af lakken.

Steinschlag
5 x forstørrelse

FOREBYGGELSE

er findes ikke nogen absolut beskyttelse mod stenslag. Udsatte områder kan forebyggende behandles med et yderligere lag af stenslags- og underlagsbeskyttelse (Glasurit 1109-1240/4 Stenslagsbeskyttelse sort) og/eller anvendelse af Glasurit 522-111 Softface-tilsætning (4:1 vol.-dele i dæk- eller i klarlak). Desuden kan en ekstra ridsefast klarlak, som f. eks. Glasurit 923-447 HS Ridsefast klarlak, mod mindre stærke stenslag.

REPARATION

Stenslagsskader skal udbedres omgående. Herefter påfører man på ny passende primer- og/eller dæklakprodukter.