Skip to main content

Bejdsning/rynkning

Definition

Kvældning og hævning af dybereliggende lag når der påføres et nyt laklag; problemet kan opstå både under selve lakeringen og under tørringen.

Anbeizen

ÅRSAGER

  1. For lang fordampningstid mellem påførslerne når man arbejder vådt-på-vådt med 2K-produkter (geleringsfase)
  2. Overlakering af opløsningsmiddel-følsomme lag (NC-/TPA) ved forkerte reparationssystemer eller med for tykke lag
  3. Isoleringslag ikke tykt nok (der påsprøjtes et for tyndt lag, eller der slibes for dybt)
  4. Underlag ikke tørret ordentligt

ANBEIZEN
20 x forstørrelse

FOREBYGGELSE

  1. Overhold anbefalet fordampningstid mellem lakpåførsler.
  2. Udfør opløsningsmiddeltest, og vælg korrekt reparationsproces.
  3. Overhold anbefalede lagtykkelser.
  4. Sørg for, at underlaget er ordentligt tørret (fx med infrarødt lys).

REPARATION

Lakken slibes ned, til man støder på et ”sundt” laklag. Herefter påføres passende primer og dæklak.