Skip to main content

Databeskyttelseserklæring

BASF sætter pris på dit besøg på vores hjemmeside og din interesse for vores virksomhed.

Spørgsmålet om databeskyttelse har højeste prioritet hos BASF, og derfor vil vi gerne i det følgende informere dig i detaljer om emnet:

A. Hvem er ansvarlig for databehandling, og hvem er vores databeskyttelsesansvarlige?

B. Hvilke data behandler vi til hvilke formål, hvor længe og på hvilket retsgrundlag?

C. Er du forpligtet til at stille disse data til rådighed for os?

D. Hvem videregiver vi dine persondata til?

E. Hvordan sikrer vi dine persondata?

F. Hvilke rettigheder har du?

G. Hvor kan du klage?

H. Databeskyttelse i forbindelse med mindreårige

A. Hvem er ansvarlig for databehandling, og hvem er vores databeskyttelsesansvarlige?

Den dataansvarlige kan findes her.

Vores databeskyttelsesansvarlige er:

Alexandra Haug
EU Data Protection Officer
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

E-mail: data-protection.eu@basf.com

B. Hvilke data behandler vi til hvilke formål, hvor længe og på hvilket retsgrundlag?

I det følgende informerer vi dig om den databehandling, der sker på vores side (a), dens formål og retsgrundlag (b) samt respektive opbevaringsperioder og, hvis det er relevant, konkrete muligheder for indsigelse og fjernelse (c).

1. Logfiler

a. Databehandling

Hvis du kun besøger vores hjemmeside på en informativ måde, dvs. ikke registrerer dig eller på anden måde afgiver data (f.eks. via en kontaktformular), overføres følgende oplysninger automatisk via din browser til vores server:

 • Din enheds IP-adresse
 • Informationer om din browser
 • Navnet på den hjemmeside, hvorfra du besøger os
 • Navnet på den tilbudsside (URL) eller fil, der er hentet frem
 • Dato og tidspunkt for dit besøg
 • Overførte datamængder Statusangivelser som f.eks. fejlmeddelelser
 • Mængden af overførte data og adgangsstatus (overført fil, fil blev ikke fundet osv.)
 • Operativsystem og version af din computers operativsystem samt navnet på din internetudbyder

b. Formål og retsgrundlag

Når du besøger BASF's hjemmeside, bruger vi IP-adressen og andre data, der automatisk overføres fra din browser til vores server i henhold til stykke B. 1 a, for at

(i) kunne stille det ønskede indhold til rådighed for dig
(ii) garantere sikkerhed og stabilitet på vores hjemmeside og spore ulovlig brug
(iii) muliggøre en nem og bekvem brug af vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for databehandlingen er GDPR's artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f). Vores legitime interesse følger af ovenstående formål vedrørende databehandling. Vi vil under ingen omstændigheder anvende de indsamlede data til at drage konklusioner om dig.

c. Opbevaringsperioder

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå formålet med deres indsamling. Ved indsamling af data til levering af hjemmesiden er dette tilfældet, når den respektive session er afsluttet. I tilfælde af lagring af data i logfiler er dette tilfældet efter højst syv dage. Yderligere opbevaring er mulig. I så fald anonymiseres IP-adresserne ved at slette de sidste otte bit, hvilket eliminerer muligheden for at kortlægge den kaldende klient.

2. Cookies

a. Databehandling og det respektive retsgrundlag

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Dette er tekstoplysninger, der kan gemmes i browseren på seerens enhed vedrørende et besøgt websted (webserver, server). Cookien enten sendes fra webserveren til browseren eller genereres i browseren af et script (JavaScript). Ved senere, nye besøg kan webserveren læse disse cookie-oplysninger direkte fra serveren eller overføre dem til serveren via et script på hjemmesiden. Cookies forårsager ikke nogen skade på din enhed, indeholder ikke virus, trojanske heste eller anden malware.

Cookien gemmer oplysninger, der dannes i hvert enkelt tilfælde i forbindelse med den specifikke enhed, der anvendes. Dette betyder dog ikke, at vi vil få direkte kendskab til din identitet.

Vi anvender generelt følgende cookies:

Absolut nødvendige cookies

Disse cookies er nødvendige, for at hjemmesiden kan fungere. Som regel placeres disse cookies kun som svar på handlinger, som du foretager, og som opfylder en serviceanmodning, f.eks. fastlæggelse af dine databeskyttelsesindstillinger, tilmelding eller udfyldelse af formularer. Du kan indstille din browser til at blokere disse cookies eller give dig besked om dem. Nogle områder af hjemmesiden vil dog så ikke fungere.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse cookies er GDPR's artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f). Vores legitime interesse følger af de i B.1.b. angivne formål med databehandling.

Performance-cookies

Disse cookies giver os mulighed for at tælle besøg og trafikkilder, så vi kan måle og forbedre effektiviteten af vores hjemmeside. De hjælper os med at besvare spørgsmål om, hvilke sider der er mest populære, hvilke der er mindst besøgt, og hvordan besøgende bevæger sig rundt på hjemmesiden. Alle oplysninger indsamlet af disse cookies aggregeres og er derfor anonyme. Hvis du ikke tillader disse cookies, kan vi ikke vide, hvornår du har besøgt vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse cookies er dit samtykke i overensstemmelse med GDPR's artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a), som du har givet os via dit valg i cookiebanneret eller i vores databeskyttelses-præferencecenter.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der indtil tilbagekaldelsen er foretaget på grundlag af samtykket. Det kan du gøre ved at ændre indstillingerne i databeskyttelses-præferencecentret.

Funktionelle cookies

Med disse cookies er hjemmesiden i stand til at levere udvidet funktionalitet og personalisering. De kan være placeret af os eller af tredjeparter, hvis tjenester vi benytter på vores sider. Hvis du ikke tillader disse cookies, fungerer nogle af eller alle disse tjenester muligvis ikke korrekt.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse cookies er dit samtykke i overensstemmelse med GDPR's artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a), som du har givet os via dit valg i cookiebanneret eller i vores databeskyttelses-præferencecenter.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der indtil tilbagekaldelsen er foretaget på grundlag af samtykket. Det kan du gøre ved at ændre indstillingerne i databeskyttelses-præferencecentret.

Cookies til markedsføringsformål

Disse cookies kan blive placeret via vores hjemmeside. De kan anvendes af vores reklamepartnere til at danne en profil over dine interesser og vise dig relevante annoncer på andre hjemmesider. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil du opleve mindre målrettet annoncering.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse cookies er dit samtykke i overensstemmelse med GDPR's artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a), som du har givet os via dit valg i cookiebanneret eller i vores databeskyttelses-præferencecenter.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der indtil tilbagekaldelsen er foretaget på grundlag af samtykket. Det kan du gøre ved at ændre indstillingerne i databeskyttelses-præferencecentret.

b. Konkret anvendelse af cookies, formål og opbevaringsperioder

Konkret anvender vi følgende cookies, afhængigt af de cookieindstillinger, du har angivet i databeskyttelses-præferencecentret. Kun de absolut nødvendige cookies er aktiveret som standard. Hvis du heller ikke ønsker dette, har du mulighed for generelt at afvise cookies i din browser. I så fald kan funktionaliteten på den hjemmeside, du besøger, blive påvirket negativt.

Du kan finde yderligere oplysninger om de respektive cookie-udbydere i databeskyttelses-præferencecentret, under de respektive cookie-kategorier dér.

3. Kontaktformular og e-mail

a. Databehandling

Vores hjemmesider indeholder kontaktformularer samt links til at sende e-mail direkte til os. Anvender du en af disse kontaktformularer, overføres og behandles de data, du har angivet i indtastningsskabelonen. De obligatoriske oplysninger, som skal udfyldes via den respektive kontaktformular for at kontakte os elektronisk, er markeret dér med (*). For så vidt du giver os yderligere data, sker dette frivilligt.

Hvis du anvender direkte afsendelse af e-mail til os, behandler vi de tilknyttede e-mail-metadata samt indholdet af meddelelsen.

b. Formål og retsgrundlag

Dine data vil blive behandlet med henblik på at muliggøre kontakt, behandle din henvendelse og levere vores respektive tjenester samt for at forhindre misbrug af kontaktformularen og sørge for sikkerheden i vores it-systemer.

Retsgrundlaget for behandlingen af de obligatoriske oplysninger er GDPR's artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f). De ovennævnte formål omfatter også en legitim interesse i behandlingen af dataene. Hvis formålet med kontakten er at indgå en kontrakt, er GDPR's artikel 6, stk. 1, første punktum, litra b) yderligere retsgrundlag for behandlingen. Retsgrundlaget for behandlingen af de data, som du frivilligt har givet os, er dit samtykke i overensstemmelse med GDPR's artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a).

c. Opbevaringsperioder

Den berørte persons persondata vil blive slettet eller blokeret, så snart formålet med opbevaringen bortfalder. Opbevaring kan også finde sted, hvis den europæiske eller nationale lovgiver har fastsat dette i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den ansvarlige er underlagt. Dataene blokeres eller slettes også, hvis en opbevaringsperiode, der er fastsat i henhold til ovennævnte standarder, udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af dataene med henblik på indgåelse af en kontrakt eller opfyldelse af en kontrakt.

I tilfælde af samtykke har du ret til at tilbagekalde dette til enhver tid, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der indtil tilbagekaldelsen udføres på grundlag af samtykket. Giv venligst din respektive kontaktpartner hos os besked herom.

4. Integrerede YouTube-videoer

a. Databehandling

I vores onlinetilbud har vi integreret YouTube-videoer, som er gemt YouTube-platformen og kan afspilles direkte fra vores hjemmeside. YouTube er en tjeneste, der leveres af Google LLC. Videoerne er alle integreret i den "udvidede databeskyttelsestilstand", hvilket betyder, at der ikke overføres data om dig som bruger til YouTube, hvis du ikke afspiller videoerne. Samtidig vises kun et eksempelbillede, der er indlæst fra vores egen webserver.

Først når du afspiller videoerne, vil dataene blive overført. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Dataene overføres, uanset om YouTube leverer en brugerkonto, hvorigennem du er logget ind, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind hos Google, knyttes dine data direkte til din konto.

b. Formål og retsgrundlag

På vores hjemmeside anvender vi sådanne plug-ins fra YouTube for nemt at kunne vise dig videoer.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse plug-ins er dit samtykke i overensstemmelse med GDPR's artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a). Du kan give dette ved at klikke på "Play-knappen" på eksempelbilledet.

I tilfælde af samtykke har du ret til at tilbagekalde det til enhver tid, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der indtil tilbagekaldelsen udføres på grundlag af samtykket.

c. Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om databehandling, navnlig om retsgrundlaget og YouTubes opbevaringsperiode, findes i udbyderens databeskyttelseserklæring (https://policies.google.com/privacy) samt i databeskyttelsesbanneret på YouTube-platformen. Der vil du også finde flere oplysninger om dine rettigheder og muligheder for indstilling til beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Google behandler også dine personoplysninger i USA, et tredjeland uden passende databeskyttelsesniveau.

5. Hyperlinks til sociale medier

På vores hjemmeside har vi integreret hyperlinks til følgende sociale medietjenester: LinkedIn, Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Slideshare, flickr og Instagram.

Disse er designet i form af de tilsvarende logoer og er gemt på vores egen server. Som følge heraf vil ingen data om dig som bruger blive overført til de respektive udbydertjenester, når du første gang indlæser vores hjemmeside. Først når du klikker på logoerne, vil du blive dirigeret til de respektive hjemmesider, hvor yderligere data fra dig i givet fald kan blive behandlet.

Vi har ingen indflydelse på denne databehandling på de respektive linkede hjemmesider.

C. Er du forpligtet til at stille disse data til rådighed for os?

Når du besøger vores hjemmeside, bliver de i stk. B. 1. a. nævnte oplysninger samt oplysningerne fra cookies, der er klassificeret som strengt nødvendige, automatisk behandlet. Det er frivilligt at afgive disse oplysninger. Vi kan ikke vise dig den ønskede side, medmindre du stiller disse persondata til rådighed.

Hvis du

 • giver os mulighed for at bruge cookies, der ikke er klassificeret som strengt nødvendige,
 • ønsker at komme i kontakt med os og sender os en e-mail eller bruger vores kontaktformular eller
 • gerne vil se integrerede YouTube-videoer

sker afgivelse af oplysningerne frivilligt.

Når du kontakter os, kan vi ikke besvare din forespørgsel eller ikke besvare den optimalt på den valgte måde, medmindre du stiller de persondata, der kræves i de enkelte tilfælde, til rådighed for os. I det omfang cookies påvirkes, kan manglende samtykke medføre begrænsning af funktionaliteten af hjemmesiden eller dele heraf. Integrerede videoer kan ikke afspilles uden dit samtykke.

D. Hvem deler vi dine persondata med?

Inden for vores virksomhed får personer og enheder kun adgang til dine førnævnte persondata, i det omfang de har brug for dem for at opfylde ovennævnte formål.

Vi samarbejder også med tjenesteudbydere. Disse tjenesteudbydere handler kun i henhold til vores instruktioner og er kontraktligt forpligtet til at overholde gældende databeskyttelseskrav.

I øvrigt videregiver vi kun dine data til tredjeparter, hvis:

 • du udtrykkeligt har givet dit samtykke dertil i overensstemmelse med GDPR's artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a),
 • videregivelsen er nødvendig i overensstemmelse med GDPR's artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f) for at gøre retskrav gældende eller udøve eller forsvare dem, og der ingen grund er til at antage, at du har en overvejende beskyttelsesværdig interesse i, at dine data ikke bliver videregivet,
 • der er en lovmæssig forpligtelse til at videregive dem i overensstemmelse med GDPR's artikel 6, stk. 1, første punktum, litra c), eller
 • dette er tilladt ved lov og er nødvendigt i overensstemmelse med GDPR's artikel 6, stk. 1, første punktum, litra b) for at opfylde kontraktforhold med dig.

Dine persondata vil kun blive videregivet til tjenesteudbydere i et tredjeland, hvis de særlige forudsætninger i GDPR's artikel 44 ff. er opfyldt.

E. Hvordan sikrer vi dine persondata?

BASF anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine persondata mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang for uautoriserede personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger revideres fortløbende i takt med den teknologiske udvikling.

F. Hvilke rettigheder har du?

I henhold til den generelle forordning om databeskyttelse har du visse rettigheder:

Ret til indsigt: Retten til indsigt giver dig mulighed for at få indsigt i de persondata, vi har behandlet om dig, og i visse andre oplysninger (som f.eks. dem, der gives i denne databeskyttelseserklæring);

Ret til berigtigelse: Hvis dine persondata er urigtige eller ufuldstændige, har du ret til berigtigelse;

Ret til sletning: På grundlag af den såkaldte „ret til at blive glemt“ kan du forlange, at dine persondata bliver slettet, medmindre der er en opbevaringspligt. Retten til sletning er ikke nogen ret uden undtagelse. Vi har f.eks. ret til fortsat at behandle dine persondata, hvis en sådan behandling er påkrævet, for at vi kan overholde vores lovmæssige forpligtelser eller gøre retskrav gældende eller udøve eller forsvare disse;

Ret til begrænsning af behandling: Denne ret omfatter begrænsning af brug eller brugsmåde. Denne ret er begrænset til visse tilfælde og eksisterer navnlig, når: a) dataene er urigtige; (b) behandlingen er ulovlig, og du afviser sletningen; (c) vi ikke længere har brug for dataene, men du har brug for dataene til at gøre retskrav gældende eller udøve eller forsvare disse. Hvis behandlingen er begrænset, må vi fortsat gemme dataene, men ikke anvende dem. For at kunne garantere denne begrænsning fører vi en liste over de personer, der har udøvet retten til at begrænse behandling;

Ret til dataportabilitet: Denne ret indebærer, at vi overfører dine persondata, såfremt det er teknisk muligt, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format til dine egne formål;

Ret til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, hvis de behandles på grundlag af legitime interesser, især i tilfælde af direkte markedsføring.

Ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis du har givet os dit samtykke til behandling, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En sådan tilbagekaldelse berører ikke lovligheden af den behandling, der før tilbagekaldelsen er foretaget på grundlag af samtykket.

Det er gratis for dig at udøve disse rettigheder, men du skal dog bevise din identitet med to faktorer. Vi vil gøre en rimelig indsats i overensstemmelse med vores lovmæssige forpligtelser for at overføre, berigtige eller slette dine persondata i vores filsystemer.

For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os, f.eks. via e-mail eller post. Du finder kontaktoplysningerne i afsnit A.

G. Hvor kan du klage?

Du har mulighed for at indgive en klage til den databeskyttelsesansvarlige, der henvises til i denne databeskyttelseserklæring (se kontaktoplysninger i afsnit A), eller til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har bopæl eller arbejdssted, eller hvor den formodede krænkelse har fundet sted.

Under alle omstændigheder kan du kontakte:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
(delstatsrepræsentanten for databeskyttelse og informationsfrihed i Rheinland-Pfalz)
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz, Germany

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

H. Databeskyttelse i forbindelse med mindreårige

Denne hjemmeside henvender sig til personer, der er mindst 18 år. Hvis en sådan person overfører persondata via denne hjemmeside, sletter vi disse data, så snart vi bliver opmærksomme på, at der er tale om en mindreårig person, og vi vil ikke behandle dataene.