Skip to main content

Underrust

Definisjon

Lakkskader der uregelmessig formede og blæreaktige forhøyninger kommer til syne.

Unterrostung

Årsaker

  1. Mekanisk påført skade (f.eks. steinsprut, riper) i lakkoverflaten og etterfølgende undermigrering av lakken på skadestedet.
  2. Utilstrekkelig forbehandling av metallunderlaget. Utilstrekkelig rengjøring (se kapittel ´ Blæredannelse´). Utilstrekkelig rustfjerning hhv. er rester av metallpartikler ikke fjernet etter sliping.
  3. Flyverust, f.eks. på nylig sandblåste flater.
  4. Utilstrekkelig utført eller manglende hulromforsegling (gjennomrusting).
Unterrostung
Underrust forårsaket av håndsveising
Unterrostung
Rust på et naglehode
Unterrostung
Undersiden av en lakkfilm med kraftig underrust, 20 x forstørret

Unngå problemet

  1. Reparer skader umiddelbart.
  2. Rengjør metalloverflaten grundig med Glasurit Metallrens 360-4.Rustfjerning med sandblåseapparat. Sørg for en metallisk blank overflate. Sveisesømmer fortinnes.
  3. Sandblåste flater grunnes umiddelbart.
  4. Foreta nødvendig forsegling og konservering.

Reparasjon

Fjern lakk og korrosjon (rust) fra skadete områder (ved sliping, stripping, sandblåsing). Rengjør området grundig med Glasurit Metallrens 360-4 hhv. Glasurit Silikonfjerner 541-5. Bruk egnede grunningsmidler og dekklakk.