Skip to main content

Grupper, kjeder, franchiser, selskaper

Øk effektiviteten

Med vår know-how støtter vi også verkstedskjeder med å kvalifisere og markedsføre deres verksteder. Dermed oppnår de en uniform lakkeringsprosess, arbeidsganger og kvalitetsstandarder og justerer ledelsen av de forskjellige verkstedene i forhold til hverandre.

Dine fordeler kort fortalt

  • Vi sammenligner viktige ytelsesindikatorer i løpet av referansemålingen, for å identifisere verkstedets potensielle utviklingsmuligheter.
  • Erfaringen vår viser at våre forslag og handlingsplaner kan hjelpe verksteder med å øke effektiviteten meget hurtig og betydelig.

Interessert? Da kan du kontakte Key Account-teamet – uten forpliktelser.
Finn ut mer!

Events