Skip to main content

Glasurit RATIO - systemkonseptet

For perfekte resultater - effektivitet og pålitelighet

Glasurit er meget aktiv på systemtområdet, for på den måten å skape et ensartet konsept. Verksteder og bilprodusenter over hele verden setter pris på Glasurits produktsystemer, fordi de ikke bare gir glimrende lakkeringsresultater, men også garanterer at arbeidet kan gjøres enkelt, raskt og strømlinjeformet.

Glasurit RATIO - Mischbank
Glasurit RATIO

Glasurit RATIO Aqua
BÆREKRAFT SOM SVARER SEG
Glasurit Serie 90 - vannbasert teknologi

Glasurit RATIO Classic
VELDOKUMENTERT REPARASJONSLAKK AV HØY KVALITET
Glasurit Serie 55 - det første klar-over-base-system

Glasurit RATIO HS
EN MER EFFEKTIV MÅTE Å NÅ MÅLENE PÅ, VED HJELP AV MINDRE LØSEMIDDEL
Glasurit Serie 22 -HS-teknologi

Glasurit RATIO Truck
SPESIELLE KRAV, SPESIELLE LØSNINGER
Glasurit Serie 68 - lakkserie for nyttekjøretøy

Glasurit RATIO Spot Repair
Små skader, store løsninger
Glasurit RATIO Spot Repairfor reparasjon av små skader!