Skip to main content

Lakksig

Definisjon

Dråpe- eller bølgeformede fortykninger i lakken på vertikale flater (perler, dråper, gardiner).

Läuferbildung

Årsaker

  1. For langsom blanding (herder, reguleringstilsetning).
  2. For lav viskositet.
  3. Lakken eller objektet som skal lakkeres er for kaldt.
  4. Blandingen er for mettet.
  5. For tykke sjikt.
  6. For kort fordampingstid.
  7. For kort avstand fra pistol til objekt.
  8. For grov sprøytedyse.
  9. Uregelmessig pistolføring
Läuferbildung
2 x forstørret

Unngå problemet

Tilpass blandingen som skal påføres, sprøytepistolen og sprøyteteknikken til de aktuelle omstendighetene. Rengjør eventuelt sprøytepistolen og sett inn en mindre dyse.

Reparasjon

Når lakken er godt gjennomtørket, fjernes lakksig ved hjelp av lakkhøvel, karbonkloss eller våtslipepapir. Jo finere slipepapir som benyttes, dess mindre skade på lakken og dermed enklere å polere. Poler med Glasurit Finpoleringspasta 562-1602 og deretter med en standard høyglanspolish.