Skip to main content

Avskalling

Definisjon

Lakkstrukturen løsner fra underlaget.

Abplatzung

Årsaker

  1. Utilfredsstillende rengjøring av kunststoffoverflaten.
  2. Utilstrekkelig sliping.
  3. Uegnet rengjøringsmiddel ble brukt.
  4. Kunststoffdel ikke tempret – dette angår hovedsaklig PUR-skumdeler og polyamid (PA).
  5. Manglende bruk av kunststoffgrunning eller kunststofftilsetniing.
Abplatzen
Tap av heftevne grunnet mangelfull rengjøring av plastunderlaget 2 x forstørret

Unngå problemet

  1. Rengjør kunststoffoverflaten grundig med Glasurit 541-30 Universalrens for plast, Glasurit 700-10 avfettings- og rengjøringsmiddel. Hvis delen er svært tilsmusset eller har en strukturert overflate, rengjøres med skurepute eller vaskekost. Rengjør før og etter sliping.
  2. Benytt anbefalt slipemiddel. Ved sliping av deler med uregelmessig form (f.eks. radiatorgrill, støtfanger) benyttes skurepute.
  3. Bruk Glasurit 541-30 Universalrens for plast, Glasurit 700-10 avfettings- og rengjøringsmiddel. Bare på denne måten er det mulig å fjerne rester av slippmiddel på kunststoffdeler fullstendig.
  4. "Tempre" innebærer utsvetting av slippmiddel (1-2 timer ved maks. 60 °C). Kunststoffdeler med hullete overflate må tempres ettersom slippmiddel kan ha trengt inn i porene. Dette gjelder hovedsakelig PUR-skumdeler. Under tempring må kunststoffdelen ligge stabilt slik at den ikke kan deformeres. Før og etter tempringen rengjøres delen grundig med Glasurit 541-30 Universalrens for plast, Glasurit 700-10 avfettings- og rengjøringsmiddel.
  5. Glasurit 285-31 VOC Non-Sanding fyller og/eller Glasurit 522-10. Bruk kunststofftilsetning ifølge lakkeringsprosess V3 / V3a.

Reparasjon

Fjern lakken fullstendig og bygg opp lakken på nytt i samsvar med lakkeringsprosess V3. Ikke bruk noen lakkfjerner ettersom den kan skade kunststoffdelene!