Skip to main content

Blæredannelse

Definisjon

I fuktig vær opptar lakkstrukturen en liten mengde fuktighet som fordamper igjen i tørt vær (osmose). Denne prosessen er normal og vil ikke medføre skade på en godt oppbygd lakkstruktur. Ved ikke-forskriftsmessig grunnarbeid kan det bli værende igjen hygroskopiske (vannoppløselige) substanser (salter) i form av forurensninger. Dette medfører lokale fuktkonsentrasjoner som løfter lakkfilmen og fremkaller blærer. Blærer kan fremstå i ulike størrelser, mønstre og med ulik hyppighet. De kan oppstå mellom de enkelte sjiktene, men også under den totale lakkstrukturen. I tørt vær trekker blærene seg til en stor grad tilbake igjen.

Blasenbildung

Årsaker

  1. Flatene som ble lakkert (fyller, blankt metall osv.) ble ikke tilstrekkelig rengjort. Forurensninger som følge av saltrester, f.eks. skittent slipevann eller svette fra hånden, ble værende igjen på underlaget før lakkeringen. Blærenes formasjon kan indikere årsaken (på rekke = spor fra avtørking, rund form = ev. håndflate- eller fingeravtrykk)
  2. Våtsliping av polyestermaterialer uten tilstrekkelig tid for vannavdunsting innen viderebearbeiding med grunningsmidler og dekklakk
Blasenbildung
10 x forstørret
Blasenbildung
Skanning av elektromikroskopisk bilde: Saltkrystaller i en åpen blære. 100 x forstørret.

Unngå problemet

  1. Rengjør flatene som skal lakkeres grundig med rent vann. Skift vannet til sliping og rengjøring ofte, spesielt om vinteren når kjøretøyene utsettes for strøsalt. Rengjør deretter flaten med Glasurit rengjøringsmiddel 700-1, Glasurit Silikonfjerner 541-5 eller Glasurit Metallrens 360-4 (avhengig av underlaget).
  2. Bruk kun tørrsliping ved polyestermaterialer.

Reparasjon

Slip lakken helt ned til et solid sjikt. Bruk egnede grunningsmidler og dekklakk.