Skip to main content

Poleringsflekker

Definisjon

Meget fine furer i lakkoverflaten med dårlig glans og et grått utseende som resultat av polering.

Årsaker

  1. For kort tørketid og/eller for tykt samlet lakksjikt samt unøyaktig dosering av herder reduserer overflatens motstandsdyktighet.
  2. For sterkt press på polermaskin (innbrent polermiddel).
  3. Polermaskin holdt på skrå.
  4. Feil polerskive.
  5. Aggressivt polermiddel.
  6. Polering ved for høy temperatur på objektet eller i direkte sollys
Polierflecken
Målestokk 1:1

Unngå problemet

  1. Overhold anbefalte spesifikasjoner for sjikttykkelser, tørketider og dosering av herder. Påse at lakksjiktet er tilstrekkelig gjennomtørket (ettertørk evnt. med IR-lamper) før polering.
  2. Benytt egnet polermiddel og polermaskin. Polermaskinen må ikke holdes på skrå eller trykkes for hardt.
  3. Ikke poler i direkte sollys. Objektet må være avkjølt.

Reparasjon

Etterpoler med en standard høyglanspolish, om nødvendig, benytt først Glasurit Finpoleringspasta 562-1602.