Skip to main content

Helse og sikkerhet ved reparasjonslakkering

Forskrifter om sikker arbeidsprosedyre

Helse og sikkerhet er en viktig del av en bedrifts ansvar på et verksted. På verksteder er det helt nødvendig å gjennomføre en risikovurdering for de menneskene som arbeider der. Det er også lovbestemt.

I avsnittet nedenfor, forklarer vi detaljert hva dette innebærer og hva du må tenke på. Det er en rekke regler og lover som regulerer arbeidssikkerhet og sikkerheten ved behandling av farlige materialer.

Viktige dokumenter og verktøy inkluderer følgende:

 • RISIKOVURDERINGER
 • SIKKERHETSDATABLAD
 • BRUKSANVISNING
 • INSTRUKSJONER

– for bare å nevne noen. Disse dokumentene og verktøyene er beskrevet under forskjellige lover og regler. De danner et viktig grunnlag for å få en oversikt over emnet.

Ved å overholde alle lover og regler, sikrer du en trygg arbeidsplass for dine ansatte. Dessuten må du bruke sikkerhetsinstruksjonene til å gjøre dine ansatte mer bevisst i forhold til helse og sikkerhet.

CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD

Risikovurdering i samsvar med avsnitt fem i den tyske arbeidssikkerhetsloven

Arbeidsgiveren må sørge for at en risikovurdering gjennomgøres i samsvar med avsnitt 5 i den tyske arbeidssikkerhetsloven. Arbeidsgiveren må lage en relevant bruksanvisning som baserer seg på risikovurderingen.

Den tyske forordningen om farlige stoffer (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) fastsetter at bruksanvisningen må oppfylle følgende betingelser:

 • De må opprettes ved bruk av et format og et språk som kan forstås av de ansatte.
 • De må være tilgjengelig for de ansatte.
 • De må gi informasjon om farlige materialer på eller som kommer fra arbeidsplassen.
 • De må oppgi formålet til de farlige materialene, deres merking og potensielle risiko for helse og sikkerhet.
 • De må gi informasjon om forholdsregler og tiltak som de ansatte må ta for å beskytte seg selv og andre.
 • De må gi informasjon om tiltak og forebygging som må tas for/under driftsforstyrrelser, ulykker og nødssituasjoner
 • De må opprette hygieneforskrifter
 • De må gi informasjon om hva man skal ha på og bruk av verneutstyr og vernetøy.

Bruksanvisningen må vises på et passende sted og de ansatte må opplæres årlig på basis av bruksanvisningene.

CONTENTBILD
Contentbild
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD

Arbeidsgiveren er spesielt forpliktet til å gi informasjon og omsorg for gravide kvinner i forbindelse med følgende:

 • Ansettelsesbegrensninger ved mulig risiko for mor og barn.

Innholdet i anvisningene må være skriftlige og verifisert av en underskrift. Videre må det sikres at de ansatte særlig har tilgang til sikkerhetsdatabladene for produktene de bruker.

For verksteder som bruker kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 1 eller 2, må det foreligge spesielle forholdsregler (jf. tysk lov om farlige stoffer). Faren for dannelse av eksplosive atmosfærer må også vurderes.