Skip to main content

Konsulenttjenester

Glasurit RATIO Concept Plus

Bli kjent med og utvikle et latent potensiale på verkstedet – med Glasurit RATIO Concept Plus og din Glasurit-konsulent. Sammen vil dere fremtidssikre forretningene, fra å optimere eksisterende arbeidsflyt til å benytte verkstedsorienterte markedsføringsmidler.

TRENINGSPROGRAMMET FOR VERKSTEDET DITT

Den modulbaserte tilnærmingen fokuserer på kundeprosesser og kundens behov:

VERKSTEDSKONTROLL
En systematisk analyse av alle tekniske prosesser på verkstedet i løpet av en dag, for å øke effektiviteten og optimere lønnsomheten.
Verkstedskontroll

BODYSHOP AUDIT

GLASURIT ONE STOP
Bli mer lønnsom med reparasjon av små til mellomstore skader – fra individuelle behovsvurderinger til implementering, samt opplæring for dine ansatte.
Lakkeringskabin

GLASURIT ONE STOP

VERKSTEDSDESIGN
Ideell arbeidsflyt og ergonomiske operasjoner gir merkbart kortere påføringstid.
Verkstedsdesign

BODYSHOP DESIGN

Glasurit 5S
Et utvalg av metoder og standarder for verksteder. Når de først er implementert, vil de vedlikeholde den oppnådde nivået på lang sikt. Visuelle standarder og jevnlige kontroller forhindrer at nivået synker.
5S for verkstedet ditt

GLASURIT 5S

FORRETNINGSSEMINARER
Avanserte opplæringskurser for moderne forretningsledelse, for å lære alt om dine muligheter for å analysere og lede alle områder som er relevante for verstedet ditt:

a. Arbeidsganger (grunnleggende)
b. KPI-seminar (avansert)
c. Markedsføringsseminar
Forretningsseminarer

BUSINESS SEMINARS

GARANTI
Glasurit gir bileiere en livslang garanti på billakkeringer som er utført med sertifiserte lakkprodukter.
Garanti

WARRANTY

PROSESSOPTIMERING
En helhetlig analyse av alle spesifikke og individuelle prosesser på verkstedet, for å øke effektiviteten og optimalisere lønnsomheten.
Individuell prosesoptimering

PROCESS OPTIMIZATION

GLASURIT LØNNSOMHETSSTYRING
Premium verkstedsledelse og profesjonelt verktøy for datastøttet verkstedsledelse.
Verkstedsledelse