Skip to main content

Juridisk information och dataskydd

Friskrivningsklausul – juridisk information

 1. Webbplatsen drivs av BASF och alla rättigheter till ägs och reserveras av BASF.
 2. Webbplatsen och programvaran som finns tillgänglig på denna webbplats tillhandahålls till användaren "som den är" och utan garantier eller föreställningar av något slag (uttryckligen eller underförstått) eller något ansvar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag. BASF ansvarar inte för skador som orsakats av eller i samband med användningen av webbplatsen. Under alla omständigheter är BASF inte ansvariga för och friskriver sig från ansvar för eventuella indirekta eller indirekta följdskador, tillfälliga eller speciella skador eller förluster i samband med användningen av denna webbplats.
 3. All produktinformation eller annan information som publiceras via webbplatsen bygger på BASF:s kunskaper. All sådan information innebär inte, så långt det är rättsligt tillåtet, någon garanti eller representation av något slag eller någon ansvarsplikt för BASF och innebär inte att användaren inte bör utföra egna undersökningar och tester.
 4. Säkerhetsdatabladen som publiceras via webbplatsen tillhandahålls endast för information och utan ansvar. Av tekniska skäl kan de säkerhetsdatablad som visas på webbplatsen inte garanteras vara de senaste versionerna tillgängliga vid en given tidpunkt. Beträffande informationsplikten enligt EU:s kemikalieförordning (REACH) är därför endast de i skriftlig form levererade säkerhetsdatabladen avgörande. Inga anspråk som begrundas med de på webbplatsen publicerade databladen kan göras gällande mot BASF.
 5. Såvida de inte skriftligen reglerats på annan plats ändras inte BASF:s allmänna affärsvillkor genom webbplatsen och dess innehåll, material och informationer.
 6. BASF kan enligt egen bedömning och utan att ta något ansvar när som helst och utan föregående meddelande ändra denna webbplats helt eller delvis och/eller inställa den och är ej heller förpliktad att aktualisera webbsajten.
 7. Genom att installera länkar till andra webbplatser ("Hyperlänkar") gör sig BASF inte ansvarig för dessa webbplatser eller deras innehåll. Vidare är BASF ej ansvarig för dessa webbplatsers eller deras innehålls åtkomlighet. Användning av dessa hyperlänkar sker på användarens egen risk.
 8. För varje i förbindelse med webbplatsen eller dess användning uppträdande rättsanspråk eller process gäller tysk lag med undantag av den internationella privaträttens regleringar.

BASF COATINGS GMBH dataskyddsregler

BASF COATINGS GMBH är glada över att du har besökt vår webbplats och tackar för ditt intresse för vårt företag.

På BASF COATINGS GMBH har dataskydd allra högsta prioritet. Detta dokument är utformat för att ge dig information om hur vi följer reglerna för dataskydd på BASF COATINGS GMBH, vilken information vi samlar in när du surfar på vår hemsida och hur denna information används. Först och främst: dina personuppgifter används endast i följande fall och kommer inte att användas i andra fall utan ditt uttryckliga godkännande.

Samla in information
När du besöker webbplatsen BASF COATINGS GMBH (www.glasurit.se) samlas generell information in automatiskt (det vill säga inte genom registrering) som inte sparas som personrelaterad information. Webbservrar som används sparar följande data som standard:

 • Namn på din internetleverantör.
 • Webbplatsen från vilken du besökte oss.
 • Webbplatser du besöker när du är på vår webbplats.
 • Din IP-adress.

Denna information analyseras i anonym form. Den används endast i syftet för att förbättra innehållet och funktionaliteten för vår webbplats. När data skickas till externa tjänsteleverantörer har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dataskyddsbestämmelserna följs.

Insamling och behandling av personlig information
Utöver denna användning samlas personuppgifter endast upp när du ger oss det här i samband med exempelvis registrering, genom att fylla i blanketter eller skicka e- post och vid beställning av produkter eller tjänster, förfrågningar eller materialförfrågningar.

Dina personuppgifter sparas hos oss och vår leverantör och kommer inte att bli tillgängliga för obehörig tredje part i någon form av oss eller av personer som instrueras av oss.

Datalagring
Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har beviljat ditt tillstånd, förutsatt att det inte finns några lagliga krav i motsats som lagringstid som krävs av handels- eller skattemässiga bestämmelser.

BASF använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda den information du har gjort tillgänglig från att oavsiktligt eller avsiktligt manipuleras, förloras, förstöras eller öppnas av obehöriga. När personuppgifter samlas in och bearbetas kommer informationen att överföras i krypterad form för att förhindra missbruk av uppgifterna från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder granskas kontinuerligt och revideras i enlighet med den senaste tekniken.

Rätt att hämta och korrigera information
Du har rätt att kontrollera alla uppgifter som rör din personliga information som sparats hos oss och informera oss om den enligt din mening är gammal eller felaktig. I så fall mejlar du den e-postadress som anges på webbplatsen eller till den person som ansvarar för dataskydd (se nedan för relevanta kontaktuppgifter).

Cookies
På vår företags hemsida använder vi endast cookies i vissa delar av webbplatsen om de krävs för en ansökan eller tjänst som vi tillhandahåller.

Kontakt
Om du har några frågor eller förslag är du välkommen att kontakta dataskyddsansvarig på BASF COATINGS GMBH, som gärna hjälper dig. Då och då gör den kontinuerliga utvecklingen av internet det nödvändigt för oss att justera våra regler om dataskydd. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren.

Dataskyddsansvarig på BASF COATINGS GMBH:

Wolfgang Lange
BASF Coatings GmbH
EC/BFC
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Tyskland

Telefon: +49 (0) 2501-14-3460
Fax: +49 (0) 2501-14-713460