Ultieme technologie

We begrijpen dat elke klant andere behoeften heeft. Met een uitgebreid assortiment laksystemen en innovatieve oplossingen helpen we u tijd en geld te besparen en bereiden we u voor op de uitdagingen van morgen. We begrijpen dat elke klant andere behoeften heeft en daarom bieden we oplossingen op maat die geschikt zijn voor elke behoefte. Of het nu gaat om aangepaste kleuren of speciale effecten – wij hebben een oplossing die aan uw eisen voldoet.

UV-technologieën

UV-A oplossingen

Eco Balance

Eco Balance producten

Het milieu beschermen zit in onze natuur

De CO2-uitstoot verminderen en toch reparatielakproducten van topkwaliteit produceren, is een uitdaging die we met trots zijn aangegaan. Onze naam en ons logo staan immers niet alleen voor topkwaliteit, maar ook voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Co2

*De koolstofvoetafdrukken van de producten van BASF worden berekend volgens de algemene normen voor levenscyclusanalyse en koolstofvoetafdrukken van producten. De koolstofvoetafdrukken van de producten worden van wieg tot poort beoordeeld, d.w.z. zonder de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt tijdens de toepassing van het product en de verwerking aan het einde van de levensduur. Onze gegevens over de koolstofvoetafdruk van producten zijn gebaseerd op aannames en schattingen die geldig waren op het moment dat de gegevens werden verzameld. Ga voor meer informatie naar deze pagina. Eco Balance-producten dragen bij tot de vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen en de vermindering van de CO2-uitstoot via de biomassa-balansbenadering. In de biomassa-balansbenadering van BASF worden hernieuwbare grondstoffen zoals biogebaseerde nafta en biomethaan uit organisch afval gebruikt als grondstoffen bij de productie van primaire chemische producten en in het productieverbund gebracht. Het aandeel biogebaseerde grondstoffen wordt vervolgens rekenkundig toegewezen aan bepaalde verkoopproducten volgens een gecertificeerde methode. Dit toewijzingsmodel is vergelijkbaar met het principe van groene stroom. Voor onze biomassabalansproducten is 100% van de grondstof die nodig is voor deze producten (alleen chemisch product / exclusief verpakkingsmateriaal) vervangen door hernieuwbare bronnen. Al onze Eco Balance producten zijn onafhankelijk gecertificeerd volgens de RedCert²-norm. (BASF-certificeringsnummer REDcert²-929-35372286). Ga voor meer informatie naar deze pagina. Wanneer wordt verwezen naar CO2-besparing per afgelegde kilometer, wordt uitgegaan van een standaard CO2-uitstoot van 95 gram per afgelegde autokilometer. Meer informatie over de biomassabalans van BASF vindt u op deze pagina.

Samen vinden we de juiste oplossing voor uw bedrijf.

Milieuvriendelijke lak om uw bedrijfsefficiëntie te verbeteren.