Skip to main content

Tamir boyası uygulaması esnasında sağlık ve

Güvenli çalışma ilkeleri için Yönetmelikler

Bir serviste, sağlık ve güvenlik, şirket yükümlülüklerinin önemli bir parçasıdır. Belirli bir ortam, serviste çalışan kişiler için risk değerlendirmesini zorunlu kılar. Bu ayrıca kanunlarca da belirlenmiştir.

Aşağıdaki bölümde, bunun ne anlama geldiğini ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylarıyla birlikte açıklayacağız. Kanunlarca öngörülen bir dizi kurallar ve yönetmelikler, iş güvenliğini ve tehlikeli maddelerin emniyetli kullanılmasını düzenler.

Birkaçını saymak gerekirse, önemli belgeler ve araçlar şöyledir:

 • RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 • MALZEME GÜVENLİK FORMLARI
 • KULLANIM TALİMATLARI
 • TALİMATLAR

Bu belgeler , birçok kanun ve yönetmelikte yer almıştır, genel bir bakış açısı elde etmeniz için önem arz eden ilk kaynaktır.

Tüm bu yönetmeliklere uyarak, işçilerinizin günlük servis işlerini gerçekleştirirken gerekli olan güvenlikten faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, işçilerinizin sağlık ve güvenlik hakkında farkındalığını artırmak ve pekiştirmek için güvenlik talimatlarını kullanmanız gerekmektedir.

CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD

Alman iş güvenliği yasası Bölüm 5 uyarınca, risk değerlendirmesi

İşveren, Alman iş güvenliği yasası Bölüm 5 uyarınca, risk değerlendirmesini gerçekleştirmelidir. İşveren, bu risk değerlendirmesine göre uygun işletme talimatları hazırlamalıdır.

Alman Tehlikeli Madde Yönetmeliği (GefStoffV), işletme talimatlarının aşağıdaki gereksinimleri içermesini öngörmektedir:

 • Tüm işçilerin anlayabileceği bir biçim ve dilde hazırlanmalıdır
 • Tüm işçilerin erişimine açık olmalıdır
 • Atölyede bulunan ya da oluşan tehlikeli maddeler hakkında bilgi verilmelidir
 • Tehlikeli maddeler, etiketleri ve muhtemel sağlık ve güvenlik riskleri belirlenmelidir
 • İşçilere, hem kendi korumaları hem de diğerlerinin korunması için önemler ve tedbirler hakkında bilgi verilmelidir
 • Çalışma rahatsızlıkları, kazaları ve acil durumları için/sırasında alınacak tedbirler ve önlemler hakkında bilgi verilmelidir
 • Hijyen yönetmeliği oluşturulmalıdır
 • Kişisel koruma ekipmanı ve koruyucu kıyafetlerin giyilmesi ve kullanılması hakkında bilgi verilmelidir

İşletme talimatları uygun bir alanda sergilenmeli ve işçiler bu talimatlar uyarınca yıllık eğitime tabi tutulmalıdır.

CONTENTBILD
Contentbild
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD

İşveren, bilhassa aşağıdaki konular hakkında, hamile kadınlara bilgi ve bakım sağlamakla yükümlüdür:

 • anne ve bebeğine gelebilecek muhtemel riskler
 • görevlendirme kısıtlamaları.

Talimatların içeriği yazılı olarak bildirilmeli ve imzalayarak onaylanmalıdır. Ayrıca, işçilerin özellikle kullanımda olan ürünler için malzeme güvenlik formlarına erişimleri sağlanmalıdır.

Kategori 1 ve 2'de yer alan kanserojen, mutasyona yol açan veya zehirli ürünleri kullanan servisler özel önlemler almalıdır (bkz. Alman Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği). Patlayıcı atmosferlerin oluşumu da değerlendirilmelidir.