Skip to main content

Nyheter

VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA KUNDER

Det pågående coronautbrottet kommer att fortsätta påverka vardagen och arbetslivet för oss alla ett tag framöver. Glasurit har god beredskap för den rådande situationen. Vår högsta prioritet är våra kunders och vår personals hälsa och säkerhet. Vi gör också allt vi kan för att säkra att leveranserna ska fungera även under extraordinära omständigheter.

Vi ber er vänligen notera följande:

  1. Vår personal fortsätter att arbeta, även på fältet. Dock undviker vi närkontakt och att ta i hand just nu. När det är möjligt förespråkas möten per telefon och/eller webb. Men vi finns här för våra kunder, som alltid.
  2. Sedvanliga godstransporter ska enligt transportörerna i stort fungera normalt. Dock kan vissa förseningar förekomma.
  3. Som en proaktiv säkerhetsåtgärd kommer vi eventuellt låta en del av vår personal vara hemma. Detta för att vi ska ha backup om anställda insjuknar.
  4. Vi har lagt upp ett säkerhetslager på högfrekventa produkter, för att förekomma eventuella leveransproblem senare.
  5. Vi vill be er att lägga era beställningar mer flexibelt, d.v.s. inte bara mellan kl 10-12. På så sätt kan vi skapa ett smidigare arbetsflöde på vår kundtjänst, nu när vi är underbemannade.
  6. Tillgången på personlig skyddsutrustning är för närvarande begränsad. 

Glasurit följer aktivt situationens utveckling och meddelar eventuella förändringar så fort som möjligt. Vi ber om fortsatt förståelse och samarbete, så att vi tillsammans kan få branschen att fortsätta fungera så bra som möjligt, även i den rådande situationen.